Servaas van Maastricht

VAN OLDENBURG-ERMKE F.
€9,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1944
Place: Brugge/Brussel
Publisher: De Kinkhoren
Printer: Desclée De Brouwer en Cie, Brugge
Edition: 1sr
Language: Nederlands
Pages: 82
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC

Reeks - HEILIGEN VAN ONZEN STAM.
Een nieuwe reeks onder redactie van ANT. VIAENE De heiligen uit onzen stam gesproten of met zijn verleden verbonden beter leeren kennen : aan dezen wensch van velen, wier hart aan eigen schoonheid en grootheid hangt, wil deze nieuwe reeks levensbeschrijvingen tegemoet komen. In een literair verzorgd verhaal, gesteund op de beste bronnen, worden onze heiligen geteekend als menschen van hun stam en van hun tijd. Hun leven en werk is het leven en werk van eigen voorzaten : het zal ons aanspreken nader en inniger dan eenig ander. Vooral in dezen tijd, die oprechter dan ooit de waarde van de eigen overlevering erkent. Aan de geschiedenis van de vereering, in volksgebruiken en kunst, zal telkens een overzichtelijk hoofdstuk gewijd worden. Een keurige documentaire-illustratie zal met verhaal en betoog medewerken. Geïllustreerd.