S. Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn Tijd, zijn Leer en zijn Verheerlijking door de Kunst

A.W. VAN WINCKEL & F. VAN GOETHEM
€24,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: MCMXXVII (1927)
Place: Gent - Leuven
Publisher: St. Thomas van Aquino Dominicanenklooster - Standaard-Boekhandel
Printer: Veritas, Gent
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 230+131platen
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC, half-witleder band met hoeken en marmerpapier, fantasiepapieren schutvellen. Oorspronkelijk omslag mee ingebonden.
Illustrated: met 131 z/w platen

- Met medewerking van: BEYSENS, BROECKAERT, DEPLOIGE, DE WULF, KRELING, MANSION, MISSIAEN, NOEL, SASSEN, VAN WELY & MOLKENBOER voor de verklaring der platen.

- INHOUD:
Inleiding door dr. F. van Goethem, volgen elf verhandelingen, onderscheidenlijk over Thomas van Aquino en de vroeg-middeleeuwsche wijsbegeerte (F. Sassen), St. Thomas van Aquino en de middeleeuwsche beschaving (M. de Wulf), Uit den strijd tegen St. Thomas (P.A.W. van Winckel O.P.), Het Intellectualisme van den H. Thomas van Aquino (P. Kreling O.P.), Het eudaemonisme van Aristoteles en de thomistische zedenleer (A. Mansion), De thomistische opvatting van de deugden- en zondenleer (J.Th. Beysens), St. Thomas en het Gezin (S. Deploige), St. Thomas en de mystiek (P.J. van Wely O.P.), De economische gedachte naar St. Thomas, en het moderne kapitalisme (B. Missiaen O. Cap.), De heropleving van het thomisme (L. Noel), Het thomisme sedert 1914 (N. Broeckaert O.F.M.). De tweede helft van het boek wordt ingenomen door een kunsthistorisch overzicht betreffende St. Thomas van Aquino in de Schilderkunst, van de hand van B.H. Molkenboer O.P.