Museumjournaal serie 27. Nr. 3, 1982

Diverse auteurs
€9,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Place: Amsterdam
Publisher: Museumjournaal
Edition: 1st
Language: NL
Pages: van 109 tot 172 (64p.)
Condition: G
Binding: SC geniet
Illustrated: z/w- & kleurillustraties.

- Tweemaandelijkse publikatie voor moderne kunst van Nederlandse musea en kulturele centra.

- Inhoud:
Een extra dik MuseumJournaal met het oog op
Documenta 7, de grote kunsttentoonstelling die
de hele zomer in Kassel te zien zal zijn. Bijna 200
kunstenaars in dialoog met elkaar, onder de vleugels
van Rudi Fuchs. Kunstenaars die we uit de
musea kennen, maar ook kunstenaars die alleen
nog maar in de galeries te zien waren. Daarom in
dit nummer niet alleen het gebruikelijke museumnieuws,
maar ook annonces van galeries die
hun op de Documenta aanwezige kunstenaars,
presenteren.
Museumjournaal zet op haar beurt de Documenta
in het teken van de Duitse mythen. Graalridders
en Parsifal, Brunnhilde en Siegfried, Wagner en
Nietzsche, Metropolis en Fassbinder, en nog veel
meer Duitse Helden bevolken de artikelen. Veel
schilderkunst, maar ook veel muziek en Deutsche
Angst.
Kees Vollemans en Agnes Schreiner, Es
drängt sich alles zur Landschaft
'Wagner mag dan het onhoorbare hebben verklankt,
wie schilderde het onzichtbare. Was er een
schilder, voor wie het zien tot een innerlijk horen
werd" , vragen Kees Vollemans en Agnes Schreiner
zich af in 'Een golf van bloed', de nieuwe aflevering
van Kunsthistorische Schriften, een bundeling
van essays over Wagner en alles wat hem
bezighield. Als voorpublicatie een tekst over
Wagner en de Duitse romantische schilders,
Philipp Otto Runge cn Caspar David Friedrich.
Pagina 109
Friedrich Nietzsche, Het geval Wagner
(fragmenten)
'Is Wagner eigenlijk wel een mens' Is hij niet eerder
een ziekte. Alles wat hij aanraakt maakt hij ziek
- nu heeft hij de muziek verziekt' gromt Friedrich
Nietzsche in zijn aanklacht tegen de Wagneriaanse
esthetiek. Na lange rijd een vurig verdediger van
Wagner geweest te zijn slaat Nietzsche Wagner
tenslotte om de oren met de muziek van Bizet,
zijn nieuwe held. 'Wagner levert het belangrijkste
voorbeeld van zelfverkrachting dat de geschiedenis
van de kunst kent'. Een brief uit Turijn uit mei
1888. Pagina 121
Marlite Halbertsma, Creativiteit &
Produktiviteit (fragmenten)
'Hoe verhouden creativiteit &- produktiviteit zich
in de moderne kunst en met name bij Dada n in
de Jaren '70' vroeg Marlite Halbertsma zich af Zij
schreef daarover een lijvige paper, waaruit we enkele
fragmenten publiceren. Zoals Benjamin al
opmerkte, is de fragmentarische methode van de
cameraman werkelijker dan het werk dat een
schilder biedt. Pagina 131
Th. van Schoonhoven, Aan een
tekening Pagina 137
J.C.J. van der Heyden,
Kunstenaarspagina's Pagina's 146 en 147
Paul Donker Duyvis, Keith Haring: Elk
station is mijngalerie Pagina 140
Paul Groot, Metro Picturesen
Deutsche Angst
Sinds kort opereert in New York de galerie Metro
Pictures, een galerie die een groot aantal kunstenaars
naar de Documenta zal afvaardigen, onder
wie (oorspronkelijk) Tray Brauntuch, Cindy
Sherman, Dara Birnbaum, Robert Longo en Jack
Goldstein. Eén van de aspecten van het werk van
Metro Picturs is de Wagneriaanse idee van hct
Gesamtkunstwerk te verbinden aan de uitingen
van film, vidco en fotografie. Pagina 148.