Den Leytsman der Sondaeren, In het Spaens uyt-gegeven door den eerw. Pater

Ludovicus DE GRENADE & Adrianus VAN LOO (vertaling)
€149,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1709
Place: Tot Ghendt (Gent)
Publisher: By Mauritius vander Ween, Gesworen Stadts-Drucker woonende op de Cooremerct
Printer: idem
Edition: Vertaling in het Nederduyts
Language: NL
Pages: 8+627+19
Condition: G
Cover condition: G
Binding: HC, volleder met nerven en gouddruk op rug.