De Gemeenschap. Jg. 7, nr. 2. Februari 1931

Diverse auteurs
€19,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1931
Place: [Utrecht]
Publisher: [De Gemeenschap]
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: Van p49 tot p100 (52p)
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC

Onder redactie van: Anton van Duinkerken, Chr. de Graaff, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Lou Lichtveld, C. Vos.

Inhoud: Gemeenschap, Huwelijk, Individu, pag.50 - Jac. Schreurs M.S.C., Kerstmis op de 408, pag. 59 - Nieuwe Ballade, pag. 61 - Emile Erens, De pastoor van Ars, pag. 63 - Jan H. de Groot, Abrams offer, pag. 71 - Papaver, pag. 72 - Justus Mercks, Vereenvoudiging van het gemeenschappelik leven, pag. 73 - J. Babeliowsky, Vertwijfeling, pag. 82 - Albert Helman, De gek, pag. 83 - Anton van Duinkerken, Jeronymus de Wonderbare, pag. 84
HAGEL: Bericht - H.K., Gezaghebbende onnozelheid - Prof. Dr. Michael Pflieger, Over 't hedendaagsch socialistisch proletariaat - Kuyle, Het plakje kaas, pag. 94.

Het omslag is van Eyck [Charles EYCK].