Broeder en zuster pater Doussot, dominikaan en moeder Elisabeth karmelites

Marie-Joseph VAN HET H.HART O.C.D. (& KLEP F.J. (vert.)
€24,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1912
Place: Brugge - Brussel
Publisher: Desclée de Brouwer
Printer: Sint-Augustinus' 
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 192
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: met 22 illustraties en portretten

INHOUDS-TAFEL.
EERSTE GEDEELTE
GASTON  EN NOEMI DOUSSOT
INHOUDS-TAFEL
LIJST VAN DE PLATEN TUSSCHEN DEN TEKST
EERSTE HOOFDSTUK
De Familie-Doussot te Epernay
TWEEDE HOOFDSTUK
Gaston en Noëmi
DERDE HOOFDSTUK
Gaston op het Kollegie en het Lyceum
VIERDE HOOFDSTUK
Opvoeding van Noëmi. - God trekt haar tot Zich.
VIJFDE HOOFDSTUK
Noëmi. - Haar leven als jong meisje. - 1848 en 1849.
ZESDE HOOFDSTUK
Gaston en zijne moeder te Parijs. - Invloed van Lacordaire. - 1848 en 1849
ZEVENDE HOOFDSTUK
Noëmi slaagt in haar examen voor het Middelbaar Onderwijs. - Bekeering van mevrouw Doussot. - 1850 en 1851
ACHTSTE HOOFDSTUK
Gaston aan de Normaalschool, vervolgens in het Gesticht Jauffret. - Dood van mevrouw Doussot, - 1851 en 1852
NEGENDE HOOFDSTUK
Het laatste jaar van Gaston en Noëmi in de wereld. - 1852 - 1853
TWEEDE GEDEELTE
PATER DOUSSOT EN MOEDER ELISABETH
EERSTE HOOFDSTUK
Pater Joseph-Antoninus Doussot
TWEEDE HOOFDSTUK
Moeder Elisabeth van het Kruis.

LIJST VAN DE PLATEN TUSSCHEN DEN TEKST:
Panorama van Epernay in 1910.
Epernay in 1592.
Huize-Doussot, op de Korenmarkt.
Noëmi.
Gaston.
Eene Klooster-zuster van de H. Christina.
De oude Lievevrouwe-kerk te Epernay, van binnen.
Kapel van de H. Maagd, in de oude Lievevrouwekerk.
Pater Lacordaire.
Korenmarkt (Place Auban-Muët) te Epernay.
De heer Jauffret.
Mevrouw Doussot.
Pater Joseph-Antoninus Doussot, Dominikaan.
Pater Doussot, aalmoezenier van de Pauselijke Zoeaven.
Nachtelijke tocht náar Saint-Péravy-la-Colombe, op 1 December 1870.
De Laatste H. Communie, op 2 December 1870.
De Pauselijke Zoeaven te Patay, op 2 December 1870.
De basiliek van het Wees-gegroet te Prouille.
Moeder Elisabeth van het Kruis, Ongeschoeide Karmelites.
De heer Joannes-Baptista Doussot.
Karmelitessen-klooster van Fontainebleau.
Aanneming- van eene Novice, in het Karmelitessenklooster van Fontainebleau.