Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi. Reisgids. 3de druk 1958

A.J. Moeller de Laddersous e.a
Délais de livraison: 1-2 days
€49,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1958
Place: Brussel
Publisher: Inforcongo
Printer: Jos. Vermaut, Kortrijk
Edition: 3de uitgave
Language: NL
Pages: 792+illustraties
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: Integraalband
Illustrated: Overvloedig met foto's in z/w, sommigen in kleur & uitslaande kaarten.

- Zeldzaam.

INHOUDSTAFEL:
 
DEEL I. - ALGEMEENHEDEN.
 
I. - GESCHIEDENIS
 
Algemeenheden, p. 3 - Geschiedenis der inlandse stammen,
 
p. 4 - Geschiedenis van de Europese penetratie, p. 5 - Het
 
werk van Koning Leopold II van 1876 tot 1908, p. 9 -
 
Congo, Belgische kolonie, van 1908 tot heden, p. 14.
 
II. - VOLKENKUNDE
 
De rassen: cle pygmeeën, p. I ï - de negers (Bantu, Soedanezen,
 
Nijlnegers), p. 21 - de Hamieten, p. 23 - de
 
gearabiseerden, p. 24 - De talen, p. 25.
 
Het stoffelijk leven (voeding, kleding, opschik, economisch
 
leven), p. 25.
 
De maatschappelijke inrichting (familie, samenleving, enz.),
 
p. 30.
 
Godsdienstig leven (godsdienst, fetisjen, totemisme, enz.),
 
p. 33.
 
Kunst en Letteren, p. 36 - Dansen, p. 38.
 
III - AARDRIJKSKUNDE
 
Oppervlakte en bevolking, p. 41 - Geologie, p. 42 - Hydrografie,
 
p. 46 - Uitzicht van het land, p. 50.
 
De fauna, p. 53 - De flora, p. 59 - Het klimaat (neerslag,
 
temperatuur, enz.), p. 61 - De jaargetijden, p. 64.
 
IV. - ECONOkflSCH OVERZICHT
 
Het economisch stelsel, grondbezit, mijnregime, enz., p. 67
 
- Het Tienjarenplan, p. 69.
 
De voornaamste rijkdommen van Congo en RuandaUrundi
 
Landbouw: rijkdommen van het woud, p. 69 - Europese
 
teelten, p. 70 - Inlandse exportcultures, p. 76 - Inlandse
 
voedingsgewassen, p. 77.
 
Europese en inlandse veefokkerijen, p. 78 - Visvangst,
 
p. 80 - Instellingen belast met de ontwikkeling van de
 
landbouw, p. 81.
 
De mijnen, p. 81 - Nijverheids- en handelsondernemingen,
 
p. 87 - In- en uitvoer, p. 88.
 
De verkeerswegen
 
De spoorwegen, p. 88 - De bevaarbare waterwegen, p. 90
 
Het wegennet, p. 92 - Luchtverbindingen, p. 93.
 
Kolonaat, p. 93 - Arbeidskrachten, p. 94 - Financiën,
 
p. 94.
 
V. - ADMINISTRATIEVE INRICHTING
 
De administratie: Belgisch-Congo, p. 95 - Ruanda-Urundi,
 
p. 96 - Territoriale indeling, p. 97.
 
Het gerecht, p. 99.
 
Het onderwijs, p. 100 : hoger onderwijs, p. 100 - Europees
 
stelsel, p. 100 - Congolees stelsel, p. 103.
 
Geneeskundige dienst, p. 104.
 
Erediensten en missies, p. 107.
 
VI.- NATUUR BESCHERMING
 
De nationale parken (toerisme, ligging der parken), p. 109 -
 
De jachtreservaten (algemene, gedeeltelijke, enz.), p. 113 -
 
Visreservaten, p. 116 - De beschermde dieren; de schadelijke
 
dieren, p. 117.
 
VII. - lACHT EN VISVANGST
 
De jacht
 
Reglementering van de jacht (decreet, erejachtluitenants,
 
enz.), p. 121 - De jachtgebieden, p. 123 - De jachtdomeinen,
 
p. 124 - Jachtmethodes (inlandse, Europese),
 
p. 125.
 
Praktische raadgevingen voor de jagers: jacht op grof wild,
 
op klein wild, gevaarlijke dieren, p. 126.
 
Praktische inlichtingen: invoer van wapens, p. 133 - Jachtverloven
 
(soorten, taksen), p. 135 - De jachtseizoenen,
 
data van opening, trofeeën, p. 138.
 
De visvangst
 
Reglement op de visvangst, p. 139 - De meest belangwekkende
 
vis soorten , p. 140 - De visgebieden, p. 140 -
 
Vismethodes der inlanders, p. 141 - Vangst van grote vissen,
 
raadgevingen, p. 142 - Vangst van kleinere vissen,
 
raadgevingen, p. 143 - Praktische raadgevingen, p. 144.
 
VIII. - PRAKTISCHE INLICHTINGEN
 
Bureau voor toerisme - Vertegenwoordigers in het buitenland
 
- Uitgaven, p. 145.
 
Toelatingsvoorwaarden in Belgisch-Congo: Belgen en buitenlanders,
 
p. 147 - Borgtocht, p. 148 - Grensbewoners, p. 149
 
- Deviezen, immatriculatie, p. 150.
 
Tolformaliteiten, bagage, p. 150 - Wapens en munitie, p. 151
 
- Voertuigen, p. 151 - Inklaring, p. 152.
 
A utomobiel verkeer
 
Speciale uitrusting
 
Hotels, restaurants, etappehutten, p. 155 - Lijst der hotels
 
en restaurants, p. 156 - Aanvullende logiesmogelijkheden,
 
etappehutten, p. 163.
 
Posterijen, telefoon- en telegraafdiensten
 
Po,tdienst, tarieven, p. 163 - Televerbindingen, p. 167
 
- Telegraaf, taripen, p. 167 - Telefoondienst, tarieven,
 
p. 169 - Maritieme radiodienst, p. 171.
 
Hygiëne
 
Enkele raadgevingen, p. 172 - Tropische ziekten, p. 173
 
- Voornaamste ziekenhuizen voor blanken, p. 176.
 
Banken: bankinstellingen, p. In - Munt, deviezen, overdracht
 
van geldsommen, p. 178.
 
Allerlei:
 
Cartografie, p. 178 - Diplomatieke vertegenwoordigers,
 
p. 179 Nieuwsbladen en tijdschriften, p. 180 -
 
Voornaamste verenigingen in België en in Congo, p. 181
 
- Reisbureaus in Congo, huren van auto's, p. 183 -
 
Musea, p. 186 - Commissie voor landschappen, monumenten
 
en inlandse meubelen, p. 186.
 
IX. - TOEGANGSWEGEN EN VERVOER NAAR
 
CONGO
 
Toegangswegen over zee
 
Vertegenwoordigers en agentschappen van de scheepvaartlijnen,
 
p. 189 - Toegangswegen: Matadi, p. 191 -
 
Lobito, p. 193 - Pointe-Noire en Kaapstad, p. 194 -
 
Mombasa, Dar-es-Salaam, Beira, Lourenço Marques, Alexandrië,
 
p. 195.
 
Toegangswegen te land
 
Spoorwegen.' Lobito, p. 197 - Zuid-Afrika en Rhodesia,
 
p. 199 - Mozambique, p. 199 - Brits-Oost-Afrika, p. 200
 
- Pointe-Noire, p. 201.
 
Wt"gen.' Frans-Equatoriaal-Afrika, p. 202 - Soedan, p. 206
 
- Brits Oost-Afrika, Kenya, p. 206 - Tanganyika Territory,
 
p. 208 - Rhodesia en Angola, p. 209.
 
Toegangswegen per vliegtuig
 
Sabena, p. 211 - Sobe1air, p. 212 - P.A.A., Air France,
 
U.A.T., K.L.M., p. 213 - T.A.P. en andere lijnen, p. 214
 
- S::tbcna-taricven, p. 214.
 
Luchttoerisme naar en in Congo
 
X. - BINNENLANDSE VERKEERSMIDDELEN
 
Het openbaar vervoerwezen in de kolonie
 
Spoorwegen.' B.C.K.-net, uurroosters en tarieven, p. 221
 
- C.F.L.-net, uurroosters en tarieven, p. 225 - Otraco-net,
 
uurroosters en tarieven, p. 228.
 
Binnenscheepvam·t.' Otraco-net, uurroosters en tarieven,
 
p. 230 - C.F.L.-net, uurroosters en tarieven, p. 235 -
 
Net der Kolonie en van het Albertmeer, p. 237.
 
Wegennet: de voornaamste wegenassen, p. 238 - Andere
 
interessante wegen, p. 244 - Vervoer in concessie: Messageries
 
Automobiles du Sankuru, tarieven, p. 245 - Vicicongo,
 
tarieven, p. 247 - Sotranscongo, tarieven, p. 249
 
- Otraco, tarieven, p. 250 - Allerlei, p. 250.
 
Luchtverkeer: p. 250 - Sabena, p. 251 - Inlichtingen
 
voor de reizigers, p. 253 - Tarieven, p. 254 - Air-Brousse,
 
p. 257 - Sobelair, p. 258.
 
Safari's, camping, p. 259.
 
 
DEEL II. - LAND EN VOLK.
 
1.- DE VOORNAAMSTE BEZIENSWAARDIGHEDEN
 
Oostprovincie - Kivu - Ruanda-Urundi
 
OOSTPROVINCIE : Visserijen te Stanleystad, Tshopo,
 
p. 263 - Wanie RukuIa, Yangambi en het Ineac, p. 264 -
 
Epulu, p. 265 - Gangala na Bodio, p. 266 - Het Albertmeer
 
en de Beneden-Semliki, p. 268 - De watervallen van
 
de Tse-rivier, p. 270 - Het Ituri-woud en de grotten van
 
de Hoyoberg, p. 271.
 
KIVU : De Ruwenzori, p. 275 - Het Edwardmeer en het
 
Nationaal Albert Park, p. 282 - De Virunga of de vulkanen,
 
p. 285 - De Mokotomeren, p. 291 - Het Kivumeer,
 
p. 292 - Het Tanganikameer, p. 293 - De watervallen
 
van de Kyimbi, p. 294.
 
RUANDA-URUNDI, p. 295 ; het Bulera- en het Luhondomeer,
 
p. 296 - De watervallen van de Kagera en de
 
Migongo, p. 298 - De meest zuidelijke bron van de Nijl
 
en de piramide, p. 300 - De watervallen van de Nyakayi,
 
p. 303.
 
Provincie Leopoldstad
 
Leopoldstad, de Atlantische kust, p. 303 - Mayumbe en
 
het Kristalgebergte, p. 304 - De kloven van de Kwilu en
 
de Van den Berghe-grot, p. 305-306 - De grotten van
 
Thysstad en de ruïnes van Mbanza Mbata, p. 306-307 -
 
De watervallen van de Inkisi, p. 307 - Het kanon van
 
Ngidinga en het kruis van Mbata Makela, p. 308 -
 
Kwango en de Wilhelmwatervallen, p. 309 - De Lippens-,
 
de Ruttenwatervallen, de watervallen van de Inzia, p. 311
 
De Lukwilakloof, enz., p. 312.
 
Kasai en Katanga
 
KASAI, p. 313; de watervallen van Mai Munene en de
 
watervallen van de Lulua, p. 314 - Grotten en watervallen
 
van de Lubi, p. 314 - Het Munkamba- en het Fwameer,
 
p. 315.
 
KATANGA, p. 315; het Kisale- en het Upembameer,
 
p. 31? - De Kundelungu en de Lofoi, p. 317 - De watervallen
 
van de Lufira te Kiubo, p. 318 - De Panda en de
 
watervallen en grotten nabij Lubudi, p. 320 - 'De watervallen
 
en grotten van de Kilubi, p. 32l.
 
De centrale kom
 
De Congostroom en de Kasai, p. 323 - Prauwtochtjes,
 
Eala, p. 325.
 
H. - ENKELE BELANGWEKKENDE VOLKSSTAMMEN
 
Oostprovincie, Kivu, Ruanda-Urundi
 
De Wagen ia, p. 326 - De Lokele, Topoke, gearabiseerden,
 
p. 327 - Babali, Mambela en Anyoto, p. 328 - Mangbetu,
 
p. 329 - Azande, p. 330 - Ngbandi, Kakwa, Lugware,
 
p. 331 - Pygmeeën, Balese, Bambuba, schotellipvrouwen,
 
p. 332 - Warega, p. 333 - Bambuli, p. 334 - Batutsi,
 
p. 335
 
Leopoldstad, Neder-Congo, Kwango
 
Basundi, Bakongo, p. 339 - J3ayaka, Bapende, p. 340.
 
Kasai en Katanga
 
Bakuba, p. 342 - Baluba, p. 343 - Basala Mpasu, p. 343
 
- Batshioko, p. 345 - Bayeke, p. 345 - M'Siri, p. 346.
 
De centrale kom en de stroom
 
De Mongo, p. 350 - Bakutu, Bankutshu, p. 351 - Booli,
 
Dengese, Ngombe, Bwaka, p, 352.
 
 
DEEL III. - BESCHRIJVING DER REISWEGEN. - ALGEMENE
 
OPMERKINGEN.
 
A. - DE LUCHTWEG
 
B. - DE ZEEWEG
 
C. - REISROUTES LANGS DE WEG
 
1. - MA YUMBE EN DE AS MAT ADI-LEOPOLDSTAD
 
W. 1 - Weg Matadi-Boma-Moanda, p. 367.
 
W. 2 - Weg Matadi-Tshela, p. 370.
 
2a - Tshela-Luozi, p. 37l.
 
W. 3 - Weg Boma-Tshela, p. 372.
 
W. 4 - Weg Matadi-Leopoldstad, p. 373.
 
4a - Lufu-Kinganga, p. 374 - 4b - SongololoSan
 
Salvador-Loanda, p. 374 - 4c - KimpeseLuozi,
 
p. 375 - 4d - Weg naar Angola, p. 375
 
- 4e - Sona Bata-Sanga-Kasangulu, p. 379.
 
11. - DE AS WEST-ZUIDOOST: LEOPOLDSTAD ELISABETHSTAD
 
W. 5 - Weg Leopoldstad-Popokabaka, p. 391.
 
5a - Weg naar Angola, Leopoldstad-Loanda,
 
p. 393.
 
W. 6 - Weg Popokabaka-Kenge-Kikwit, p. 395.
 
6a - Popokabaka-Banningstad, p. 395.
 
W. 7 - Popokabaka-Kimbao-Kikwit, p. 400.
 
7a - Popokabaka-Kasongo Lunda-Wilhelmvallen,
 
p. 400.
 
W. 8 - Weg Kikwit-Banningstad, p. ·402.
 
W. 9 - Weg Kikwit-Idiofa-Tshikapa, p. 405.
 
9a - Tshikapa-Vila-Luso-Lobito, p. 408 9b -
 
Tshikapa-Karelstad-Luebo, p. 409.
 
W.IO - Variante Kikwit-Gungu-Tshikapa, p. 410.
 
10a - Kikwit-Feshi, p. 411 - lOb - GunguKahemba
 
en Kahemba-Wilhelmvallen, p. 412.
 
W.II - Weg Tshikapa-Luluaburg, p. 414.
 
Ila - Luluaburg-Luebo, p. 415.
 
W.l2 - Weg Kikwit-Francquihaven, p. 418.
 
12a - Weg naar Mangai,p . 419 - 12b - Francquihaven-
 
Karelstad, p. 420.
 
W.13 - Weg Francquihaven-Luluaburg, p. 421.
 
13a - Mweka-Mushenge, p. 422 - l3b - MwekaLuebo,
 
p. 422 - l3c - Mweka-Lusambo, p. 423.
 
W.14 - Weg Luluaburg-Kamina, p. 424.
 
14a - Dibaya-Fwameer-Dimbelenge, p. 425 -
 
14b - Mwene Ditu-Bakwanga-Kabinda, p. 427 -
 
14c - Luputa-Gandajika-Kabinda, p. 428.
 
W.15 - Weg Kamina-Bukama-Lubudi-Jadotstad, p. 432.
 
15a - Kabomlo Dianda-Mwanza-Manono, p. 433.
 
W.16 - Weg Kamina-Kolwezi-Jadotstad, p. 440.
 
W.17 - Weg Jaclotstad-Elisabethstad, p. 444.
 
W.18 - Weg Elisabethstad-Sakania-Ndola, p. 452.
 
18a - Elisabethstacl-Tshinsenda-Nclola, p. 453
 
18b - Elisabethstad-Mokambo-Fort Rosebery, p.
 
454 - 18c - Elisabethstad-Mokambo-Ndola,p . 454
 
- 18d - Bezoek aan cle Giraudwatervallen,
 
p. 455.
 
III. - DE AS WEST-OOST
 
A. Verbindingsweg Leopoldstad-Bukavu
 
Luluaburg-Bukavu langs de zuidelijke weg
 
W.19 -- Weg Luluaburg-Dibaya-Bakwanga-Kabinda,p . 458.
 
W.20 - Weg Kabincla-Tshofa-Sentery,p. 461.
 
20a - Kabinda-Lubefu, p. 462.
 
W.21 - Weg Sentery-Kasongo, p. 464.
 
W.22 - Weg Kasongo-Kampene-Kamituga-Bukavu, p. 466.
 
22a - Kasongo-Kindu, p. 467 - 22b - KasongoPangi-
 
Kalima, p. 467 - 22c - Lusenge-LukabiaShabunda,
 
p. 469 - 22d - Mwenga-Fizi, p. 470
 
- 22e - Tshibeke-Nya Ngezi-Bukavu, p. 471 -
 
22E - Tshibeke-Nya Ngezi-Usumbura, p. 472.
 
Luluabul'g-Bukavu via Lusambo
 
W.23 - Weg Luluaburg-Lusambo, p. 480.
 
W.24 - Weg Lusambo-Sentery, p. 481.
 
Luluaburg-Bukavu via Lusambo en Kibombo
 
W.25 - Weg Lusambo-Lubefu-Kibombo-Kasongo, p. 483.
 
25a - Kibombo-Kindu, p. 484.
 
Luluaburg-Bukavu via Katako Kombe-Kindu
 
W.26 - Weg Lusambo-Katako Kombe-Kindu, p. 486.
 
26a - Katako Kombe-Lodja, p. 487.
 
W.27 - Weg Kindu-Shabunda-Bukavu, p. 490.
 
27a - Kindu-Stanleystad, p. 490 - 27b -
 
Shabunda-Kasese-Stanleystad, p. 493.
 
B. Verbinding Leopoldstad-Usumbura-Kampala
 
W.28 - Weg Scntery-Kongolo, p. 495.
 
W.29 - Weg Kongolo-Kabambare-Fizi-Usumbura, p. 497.
 
29a - Kongolo-Kasongo, p. 497.
 
W.30 - Weg Usumbura-Astrida-Kigali-Kampala, p. 506.
 
30a - Muramvya-Kitega, p. 507 - 30b - AstridaBukavu,
 
p. 509 - 30e - Nyanza-Kibuye, p. 510
 
- 30d - Astrida-Ruhengeri, p. 512 - 30e -
 
Kigali-Ruhengeri, p. 513 - 30E - Kigali-Biumba,
 
p. 514 - 30g - Kayonza-Kibungu, p. 515 -
 
30h - Gorora-Biumba, p. 516.
 
C. Verbiqding Leopoldstad-Luluaburg-Albertstad
 
W.31 - Weg Kongolo-Nyunzu-Albertstad, p. 518.
 
W.32 - Weg Sentery-Kabalo, p. 523.
 
W.33 - Weg Kabalo-Albertstad, p. 524.
 
IV. - DE AS WEST-NOORDOOST
 
W.34 - Weg Francquihaven-Dekese-Lome1a-Ike1a, p. 527.
 
34a - Weg naar Lodja, p. 530.
 
W.35 - Weg Luluaburg-Lodja-Lome1a-Ikela, p. 531.
 
35a - Bena Dibele-Kole, p. 532.
 
W.36 - Weg Ike1a (Opala)-Stanleystad, p. 534.
 
36a - Stanleystad-lsangi-Basoko, p. 536.
 
V. - VERBINDINGSWEGEN MET VERTREK UIT
 
STANLEYSTAD
 
A. Verbindingsweg Stanleystad-Kampala-Mombasa
 
W.37 - Weg Stanleystad-Nia Nia, p. 542.
 
W.38 - Weg Nia Nia-Mambasa, p. 545.
 
W.39 - Weg Mambasa-Beni, p. 547.
 
W.40 - Weg Beni-Kasindi-Kampala, p. 549 - Weg BeniMutwanga,
 
p. 550.
 
40a - Beni-Kasindi-Kabale, p. 552.
 
B. Verbindingsweg Stanleystad-Albertmeer
 
W.41 - Weg Mambasa-Bunia, p. 553.
 
W.42 - Weg Bunia-Kasenyi, p. 555.
 
42a - Bunia-Gety-Boga, p. 556.
 
C. Verbindingsweg' Stanleystad-J uba (Nijl)
 
W.43 - Weg Nia Nia-Mungbere-Watsa, p. 557.
 
W,44 - Weg Watsa-Faradje-Aba-Juba, p. 560.
 
D. Verbindingsweg Stanleystad-Uele
 
W,45 - Weg Nia Nia-Paulis-Niangara, p. 562.
 
W.46 - Weg Stanleystad-Buta, p. 568.
 
De koninklijke weg Congo-Nijl, p. 570.
 
W.47 - Weg Buta-Aketi-Bumba, p. 571.
 
W,48 - Weg Buta-Niangara-Aba-Juba, p. 573.
 
48a - Titule-Ango, p. 574.
 
W.49 - Weg Stanleystad-Lubutu-Walikale-Bukavu, p. 579.
 
VI.- DE AS WEST-OOST MET VERTREK UIT
 
LOBITO
 
W.50 - Weg Lobito-Dilolo, p. 585.
 
A. Verbindingsweg Lobito-Elisabethstad
 
W.51 - Weg Dilolo-Kolwezi-Jadotstad, p. 588.
 
Sla - Kasaji-Sandoa, p. 590 - 5lb - KasajiKamina,
 
p. 590.
 
B. Verbindingsweg Lobito-Albertstad
 
W.52 - Weg Dilolo-Sandoa-Kamina, p. 591-
 
W.53 - Weg Kamina-Kabongo-Kabalo, p. 594.
 
C. Verbindingsweg Lobito-Usumbura
 
W.54 - Weg Kamina-Kabongo-Kongolo, p. 597.
 
D. Verbindingsweg Lobito-Bukavu
 
W.55 - Weg Kamina-Kabongo-Sentery, p. 598.
 
E. Verbindingsweg Lobito-Luluaburg
 
W.56 - Weg Dilolo-Sandoa-Kapanga-Dibaya, p. 599.
 
56a - Variante via Luisa, p. 601.
 
VII.- DE AS NOORD-ZUID
 
W.57 - Weg Bangassou-Bondo-Buta, p. 605.
 
57a - Bondo-Bili, p. 608.
 
W.58 - Weg Bangui - Banzystad - Yakoma - Monga· Buta,
 
p. 609.
 
58a - Libenge-Gemena, p. 611.
 
W.59 - Weg Buta-Paulis-Mambasa, p. 614.
 
59a - Paulis-Dungu, p. 616 - 59b - Pau1is-Watsa,
 
p. 617.
 
W.60 - Weg J'uba-Aba-Bunia, p. 618.
 
60a - Aru-Adranga-Doko-Watsa, p. 619 - 60b -
 
Gote-Mahagihaven, p. 621 - 60c - Djugu-B1ukwaKwandruma-
 
Mahagi, p. 624.
 
W.61 - Variant: Weg Watsa-Dubele-Kilo-Bunia, p. 625.
 
W.62 - Weg Bunia-Komanda-Beni, p. 628.
 
W.63 - Weg Beni-Lubero-Rutshuru-Goma, p. 630.
 
Weg Butembo-Manguredjipa, p. 632 - 63a -
 
Butembo-Lubero via Musienene, p. 633 - 63b -
 
Kanyabayonga-Sake, p. 637 - 63c - RutshuruKampala,
 
p. 641 - 63d - Rutshuru-Ruhengeri,
 
p. 641 - 63e - Goma-Ruhengeri-Biumba-Gabiro,
 
p. 649.
 
W.64 - Weg Goma-Sake-Kalehe-Bukavu, p. 652.
 
Goma-Masisi, p. 653.
 
W.65 - Weg Goma-Kibuye-Shangugu-Bukavu, p. 656.
 
W.66 - Autosnelweg Bukavu-Usumbura, p. 659.
 
W.67 - Weg Shangugu-Usumbura, p. 661 .
 
W.68 - Weg Usumbura-Uvira-Fizi-Albertstad, p. 663.
 
W.69 - Weg Albertstad-Kapona-Manono, p. 664.
 
69a - Kapona-Boudewijnstad en BoudewijnstadPweto,
 
p. 665 - 69b - Kapona-Pweto, p. 667.
 
W.70 - Weg Albertstad-Kiambi-Manono, p. 670.
 
W.71 - Weg Manono-Mitwaba-Jadotstad, p. 671.
 
7Ia - Mitwaba - Sampwe - Minga - Elisabethstad,
 
p. 674.
 
ENKELE VERBINDINGSWEGEN VAN UIT USUMBURA"
 
w.n - Weg Usumbura-Kitega, p. 675.
 
72a - Kitega-Bururi-Nyanza Meer, p. 678 - 72bKitega-
 
Rutana, p. 680 - 72c - Kitega-Ruyigi,
 
p. 682 - 72d - Kitega-Muhinga, p. 683.
 
W.73 - Weg Kitega-Ngozi-Astrida, p. 684.
 
W.74 - Rondrit Usumbura - Nyanza Meer - Bururi - Usumbura,
 
p. 686.
 
VIII. - VERBINDINGSWEGEN MET VERTREK UIT
 
COQUILHAT STAD
 
W.75 - Weg Coquilhatstad (Bikoro)-Ingende, p. 69l.
 
W.76 - Weg Ingende (Loolo)-Boende, p. 693.
 
76a - Ingende-Befale-Basankusu, p. 694 - 76b -
 
Boende-Monkoto, p. 697.
 
W.77 - Weg Boende-Bokungu-Ikela, p. 697.
 
77a - Variant Boende-Bokungu, p. 699.
 
W.78 - Weg Boende-Bongandanga-Gundji (Lisala), p. 700.
 
78a - Boende-Djolu-Yahuma, p. 70l.
 
W.79 - Weg Lisala-Budjala-Kungu-Libenge, p. 703.
 
79a - Bozene-Gemena, p. 705.
 
W.80 - Weg Lisala-Businga-Banzystad, p. 706.
 
80a - Businga-Gemena, p. 707.
 
W.81 - Weg Lisala-Bumba, p. 708.
 
8la - Lisala-Yakoma, p. 709.
 
D. - REISWEGEN MET OPENB ARE VER VOERMIDDELEN
 
I. - BUURTSPOORWEG VAN MA YUMBE
 
11. - SPOORWEG MAT ADI-LEOPOLDSTAD
 
lIl. - VERBINDING LEOPOLDST AD-KW ANGOKASAI-KATANGA
 
a) Scheepvaartlijn Leopoldstad - Francquihaven, p. 714
 
Scheepvaartlijnen Banningstad - Kenge en Banningstad -
 
Kikwit, p. 715.
 
b) B.C.K.-spoorweg Francquihaven-Elisabethstad, p. 716 -
 
Aansluitingen van de M.A.S. met vertrek uit Luluaburg,
 
p. 718, uit Kamponde, p. 719, uit Luputa, p. 719.
 
IV. - LEOPOLDST AD-ALBERTST AD (KINDU)USUMBURA
 
a) en b) Leopoldstad-Kamina, p. 721.
 
c) Spoorweg Kamina-Albertstad (Kindu), p. 72l .
 
d) Scheepvaartdiensten op het Tanganikameer, p. 723.
 
V. - VERBINDING LOBITO-KAT ANGA en LOBITOALBERTST
 
AD-USUMBURA
 
a) Spoorweg Lobito-Elisabethstad, p. 724 - Aansluitingen
 
van de M.A.S. met vertrek uit Diloio en uit Kasaji, p. 725.
 
b) Spoorweg Lobito-Albertstad, p. 726.
 
VI. - VERBINDING LEOPOLDST AD-LEOPOLD IlMEER
 
Scheepvaa.rtlijn op dc Lukenie: Kutu-Dekese, p. 728.
 
VII. - VERBINDING LEOPOLDST AD-ST ANLEYST AD
 
De bevaarbare bijrivieren
 
Lijn van de Maringa, p. 740 - van de Lopori, p. 741 -
 
van de lkelemba, p. 741 - van de Busira-Tshuapa, p. 741
 
- van de Lomela, p. 742 - van de Momboyo-Luilaka, p. 742
 
van het Tumbameer, p. 743 - van de Mongala, p. 743 -
 
van de Ubangi, p. 743.
 
vnT.- VAN STANLEYSTAD NAAR HET TANGANIKAMEER
 
EN KATANGA
 
1) Per spoorweg en per boot
 
Spoorweg Stanleystad-Ponthierstad, p. 744 - Scheepvaartdienst
 
op de Lualaba, Ponthierstad-Kindu, p. 745 - Spoorweg
 
Kindu-Albertstad en Elisabethstad, p. 746 - Scheepvaartdienst
 
Kabalo-Bukama, p. 746.
 
2) Langs de weg naar het noordoosten, het oosten
 
en het zuidoosten
 
Stanleystad-Buta, enz.; Stanleystad-Paulis, enz.; StanleystadGoma,
 
enz., p. 748.
 
3) Dienst op het Kivumeer
 
4) Bukavu-Uvira