Albert Servaes en de eerste en tweede Latemse Kunstenaarsgroep + 2 ander boeken Servaes

Achiel STUBBE
€22,50
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1956
Place: Leuven
Publisher: Davidsfonds
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 274 + 62platen
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC

- Dr. A. Stubbe schreef een hele reeks « uitmuntende, grondig analizerende studiën, welke getuigen van een persoonlijke, historische en kunstkritische kijk op periodes en figuren en waarbij aan de gedachtenstromingen ruime aandacht wordt verleend. » Deze kwalifikatieven, waarmee «Lectuur Repertorium» het gezamenlijk werk van de auteur tipeert, zijn een voor een toepasselijk op onderhavig boek. Niet alleen gaat het hierin over A. Servaes als vernieuwer van de religieuze kunst alhier, waardoor hij een voorwerp van tegenspraak werd. Servaes is ook de schakel tussen de eerste (simbolistische) en de tweede (expressionistische) Latemse kunstenaarsgroep. Aldus groeit het boek uit boven de studie van én persoonlijkheid én werk van de grote Servaes - al blijft hij er de centrale figuur van, - tot een uitvoerig essai over genoemde kunstenaarsgroepen. Heel het befaamde Latem uit die dagen, met zijn schilders, beeldhouwers en dichters, leeft op rond de figuur van Servaes, terwijl deze zelf haast stap voor stap in zijn ontwikkeling wordt gevolgd, van zijn eerste aarzelende pogingen af, over zijn berucht geworden Luithagense Kruisweg, tot en met zijn huidig werk in ballingschap voortgebracht. Geschreven met de nuchterheid van de objektieve man der wetenschap, straalt deze studie tegelijk van eerbied voor en van overgeving aan Vlaamse schoonheid en grootheid in en rond het werk van A. Servaes.

- INHOUD: Inleidend woord: Servaes als teken van tegenspraak I. Het Belgische kunstmilieu aan de vooravond van de eerste wereldoorlog. II. Het symbolisme en de eerste Latemse kunstgroep. III. Servaes en de eerste Latemse kunstgroep. IV. Servaes en Jacob Smits. Het "Boerenleven". V. Servaes en de tweede Latemse kunstgroep. VI. Servaes" expressionistische metamorfose. Zijn veroordeling te Rome. VII. Servaes en het Vlaams expressionisme. VIII. Kunst om de Kunst. Kunst en godsdienst. Noordelijk en zuidelijk kunstaanvoelen. IX. Een conformistisch experiment: de "Kruisweg van ORVAL". X. Servaes in ballingschap. Zijn ultieme evolutie. Bibliografie. Personenregister. Lijst der platen. Met 62 z/w platen.

Servaes. De ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. A. DE POORTERE
Year:
 1941
Place: Antwerpen
Publisher: Die Keure - De Schelde
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 22+32platen
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC

 

INHOUD:
 
TEKST:
 
Servaes. - De ontwikkeling van zijn kunstenaarschap.
 
PLATEN:
 
I. Boerenarbeid (1904)
 
2. Boeren te Sint Martens-Latem (1905)
 
3. De Heilige Avond (1905)
 
4. Zonsondergang (1906)
 
5. De Berechting (De Sterv.ende - 1910)
 
6. Sursum Corda (1910)
 
7. De Verrijzenis van Lazarus (191 I)
 
8. Biddende Boer (1912)
 
9. Landschap met Molen (1913)
 
10. Begrafenis (1915)
 
I t. Graanoogst (1915)
 
12. Geboorte (1916)
 
13. De Vlucht der H. Familie (1917)
 
14. Intimus Corde (1917)
 
15. Christus aan de Geeselkolom (1919)
 
16. Christus onder het Kruis (geschilderde kruisweg 1919-1922)
 
17. Begrafenis (Boerenleven - 1920)
 
18. Kisting (1920)
 
19. Lijkdienst (Boerenleven - 1920)
 
20. De gelukzalige Anna van St. Barthelomeus (1922)
 
21. Herfstlandschap met Boeren (1928)
 
22. Maria-Middelares (1930)
 
23. St. Antonius-Triptiek (1930)
 
24. Aardappeloogst (1931)
 
25. Geboorte van Maria (Marialeven - 1932)
 
26. Maria-Boodschap (Marialeven - 1932)
 
27. Monnik (1932)
 
28. Dom van Keulen (1934)
 
29. Graflegging (Orval - 1936)
 
30. Bethsabee (1942)
 
31. Jong Meisje (1942)
 
32. Winter (Leielandschap - 1943)
 

A. Servaes. De getekende kruisweg van Luithagen. Jef STEYLAERT
Year:
 1991
Place: Beerse
Publisher: Janssen research foundation
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 56
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC

 

SERVAES EN LATEM
 
Albert Servaes wordt geboren te Gent op 4 april 1883 en sterft
 
te Luzern op 19 april 1966.
 
Zijn kunstopleiding is beperkt.
 
In 1905 vestigt hij zich te Latem, bekeert zich tot het katholieke
 
geloof en schildert er zijn eerste belangrijk symbolistisch werk:
 
'De Heilige Avond'.
 
Het is de tijd van de grote kunstvernieuwing te Parijs, de tijd van
 
de autonomie van de kunst ten opzichte van de natuur.
 
Picasso, Braque, Marinetti, Matisse, Kandinsky en Brancusi waren
 
de grote oproerlingen. Nu zijn zij genieën.
 
Wanneer Servaes zich te Latem vestigt, zijn de symbolisten George
 
Minne, Gustave Van de Woestijne en Valerius De Saedeleer in volle
 
opgang. Binus van den Abeele is de schilderende secretaris van
 
de gemeente.
 
Te Astene werkt Emile Claus voort aan zijn luminisme.
 
Gelijktijdig met Servaes en iets na hem vestigen zich Gust De Smet,
 
Constant Permeke en Frits Van den Bergh te Latem. Het zijn de
 
latere expressionisten.
 
De virtuoos Leon De Smet, eveneens van de tweede groep, is de
 
enige die impressionistisch zal blijven schilderen.
 
Servaes wordt de schakelfiguur tussen de twee Latemse groepen.
 
Tussen 1905 en 1919 maakt hij een reeks belangrijke religieuze
 
werken:
 
Begrafenis der Armen, Bij het Graf, De Stervende, Opwekking van
 
Lazarus, Sursum Corda, Het Getekend Boerenleven, De Drenkeling
 
en Het Doopsel van Christus.
 
In 1909 schildert hij 'De Aardappelplanters' het eerste
 
expressionistisch werk in Vlaanderen, dat Constant Permeke sterk
 
zal beïnvloeden.
 
In 1919 tekent hij een reeks passietekeningen voor de Franse
 
vertaling van 'De Passie van onzen Heer Jezus-Christus' van
 
Cyriel Verschaeve. Voor Servaes waren deze tekeningen zowel
 
inhoudelijk als artistiek de rechtstreekse voorbereiding op zijn
 
'Getekende Kruisweg'.
Tags du produit