Vier Kerels. Reinaert en Ulenspiegel. De demon en de duivel

Camille HUYSMANS
€9,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1966
Place: Antwerpen - Utrecht
Publisher: Standaard Boekhandel - Het Karveel
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 110
Condition: VG
Cover condition: VG
Binding: HC
Illustrated: 4 houtgravure van Joris MINNE + oude houtsneden.

- Heeft Camille Huysmans deze twee speelse essays geschreven omdat hij in de vier kerels vrienden uit zijn jeugd ontmoette. die hij niet graag wilde vergeten ? Hij maakt ergens een toespeling in die richting . Vast staat dat in al deze vier kerels. Reinaert en Ulenspiegel, de demon en de duivel, trekken te vinden zijn die verrassend veel overeenstemming vertonen met die van de man die tientallen jaren in het openbare leven in Vlaanderen een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar hij is niet alleen een man van actie geweest, hij bezit ook een beweeglijke eruditie en een grote cultuur, waardoor het hem mogelijk was literairhistorische bespiegelingen te schrijven zoals de hieraangebodene, vroeger alleen in het Frans, nu ook in het Nederlands. Al diegenen die zich voor het culturele klimaat van Vlaanderen interesseren zullen van deze studies met een glimlach en ook met geboeide belangstelling kennisnemen.

- Dit boek steunt oorspronkelijk op voordrachten, gehouden te Antwerpen in 1934 en 1935. De eerste publikatie in boekvorm vond plaats in het Frans (Ça ira, Anvers, 1937) onder de titel Quatres Types, Le Renard et Ulenspiegel, Le Démon et le Diable. De moderne houtgravures op de blz. 13, 43, 50 en 89 zijn van Joris Minne; de oude houtsneden zijn afkomstig: blz. 31 uit 'Het Aardig Leven van Tijl Ulenspiegel', Gent, J.C. van Paernel, s.d.; blz. 67, een houtsnede uit de 15e eeuw; blz. 101, uit het 'Buch Belia!', Augsburg 1473.
Deze eerste Nederlandse uitgave verscheen in 1966.