Stalin

Nikolaus BASSECHES
€15,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: MCMLI (1951)
Place: Amsterdam - Brussel
Publisher: Elsevier
Edition: 1st
Language: NL
Pages: XII+404+platen
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC
Illustrated: z/w foto's

- De ogen van de gehele wereld zijn thans op de Sowjet-Unie gericht. Een enkele man - Jozef Stalin - heeft op dit Rusland zijn stempel gedrukt. De gehele ontwikkeling van Rusland na de dood van Lenin, de grondlegger van de Sowjetstaat, is nauw verbonden met de persoon van Stalin. Wanneer men zich een helder beeld over het tegenwoordige Rusland vormen wil, dan moet men in de eerste plaats Stalin kennen. Dit is de reden die Nikolaus Basseches, na de oorlog vermaard om zijn reeks artikelen over Rusland in Elseviers Weekblad, er toe bracht het sinds jaren door hem verzamelde materiaal over Stalin te publiceren. Hij tekent niet alleen de man, zijn karakter en ontwikkelingsgang, hij legt ook de wortels bloot, waarop deze Stalin stoelt, en toont de achtergrond, waartegen hij zich aftekent. Wij zien, hoe Stalin zijn noodlot beheerst, maar hoe ten slotte zijn succes hemzelf bedwingt en tot zijn slaaf maakt. De getuigenissen en beschouwingen van Basseches zijn ongewoon boeiend en belangwekkend daar hij niet alleen als journalist jarenlang in Rusland woonachtig was maar tevens als belangrijk vertegenwoordiger van de buitenlandse pers veel met Stalin persoonlijk uitstaande had. Basseches behoort tot de weinige mensen die nog steeds over goede informatiebronnen beschikken.

- INHOUD:
Een woord vooraf
1. Stalin's jeugd.
2. De beroepsrevolutionnair.
3. De revolutie van 1905.
4. De Februari-revolutie van 1917.
5. De grote kans.
6. Stalin partijsecretaris.
7. Lenin en Stalin.
8. Leninisme.
9. Leo Trotzki.
10. De strijd tegen Trotzki.
11. De val van Sinojew.
12. De 'N.E.P.'
13. Vijfjarenplan en collectivisme.
14. Langs de afgrond.
15. Het geheim van de overwinning.
16. Stalin's privé-leven.
17. De tactiek van Stalin.
18. Rusland verandert.
19. De nieuwe grondwet.
20. De monsterprocessen.
21. Stalin en Hitler.
22. Stalin generalissimus.
23. De nalatenschap van Stalin.