Dit product is helaas niet meer beschikbaar

Reisgids voor Belgisch Congo en Ruanda-Urundi. 1ste uitgave 1950

A.J. Moeller de Laddersous e.a
€90,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1950
Place: Brussel
Publisher: Bureau voor toerisme in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi
Printer: Scheerders van Kerchove, St-Niklaas
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 758+illustraties+kaarten
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC
Illustrated: Foto's & kaarten in z/w, sommigen in kleur.

- Zeldzaam.

- INHOUDSTAFEL:
lNIEIDING.
NOTA VAN DE VERTALER.
BEKNOPTE INHOUD.
HOOFDSTUK I. - ALGEMEENHEDEN.
HISTORISCH OVERZICHT.
Congo in de Oudheid.
Congo en Ruanda-Urundi ten tijde van de maritieme expansie van de Europese mogendheden.
Tijdperk van de moderne ontdekkingen.
Het Werk van Koning Leopold II.
De «Association Internationale Africaine».
Het Studie Komitee van Opper-Congo.
De «Association Internationale du Congo».
De Onafhankelijke Congostaat.
De Arabische veldtocht.
De Veldtocht tegen de Mahdisten.
Congo. Belgische Kolonie.
Belgisch Congo tijdens de oorlog 1914-1918.
Het Mandaat over Ruanda-Urundi.
De Afrikaanse Veldtocht van 1940-1945.
Bibliografie.
ETNOGRAFISCH OVERZICHT.
Algemeenheden.
Geschiedenis.
De Rassen.
De Pigmeeën of Dwergnegers.
Woon- en kampeerplaatsen.
Kleding en Sieraden.
Bezigheden en Wapens.
Taal.
De Negers.
De Bantuvolkeren.
De Soedanezen.
De Nilotieken.
De Hamieten.
De Gearabizeerden.
De Talen.
Hel Leven van de Inlanders.
Het stoffelijk Leven.
De Voeding.
De Kleding.
De Sieraden.
De Woning.
Het Ekonomisch Leven.
Betaalmiddelen.
De Maatschappelijke Inrichting.
De Familie.
De Maatschappij.
Het Matriarchaat.
De Opvolging.
Het Eigendomsrecht.
Het Godsdienstig Leven.
De Fetisjen.
Het Taboe (of verboden) zijn.
Het Totemisme of pseudo-totemisme.
De geheime Sekten.
De Besnijdenis.
Het Islamisme.
De Kristelijke Erediensten.
De Kunsten.
Bibliografie.
GEOGRAFISCH OVERZICHT.
Bevolking.
Geologie.
De geologische Tijdperken en Formaties.
De tektonische Struktuur.
De Delfstoffen.
Orografie.
Hidrografie.
De Stromen en Rivieren.
De Congo stroom en zijn bizonderste bijrivieren.
De Meren.
De Flora.
De Fauna - Zoogdieren en Herkauwers - Vogelen - Kruipdieren - Insekten - Vissen.
Het Klimaat - De Regenneerslag - De Temperatuur - De Winden - De Siezoenen.
Bibliografie.
EKONOMISCH OVERZICHT.
Ekonomisch Stelsel.
Het Eigendomstelsel.
Het Mijnregime.
De grote koloniale Organismen en de grote Koncessies.
De voornaamste Rijkdommen van Congo en van Ruanda-Urundi.
Landbouw en Veeteelt.
Woudprodukten - Elaeïs - Rubber - Kakou - Koffie - Katoen - Kopal - Thee - Kina - Verschillende Produkten van dierlijke oorsprong.
Veeteelt.
Inéac (Institut NationaI pour l'Etude agronomique du Congo-BeIge). (Nationaal Instituut voor de Studie van de Landbouw in Belgisch Congo).
Landbouwdienst van Congo.
Landbouwkundig Centrum van de Universiteit van Leuven.
Tabellen van de uitgevoerde Landbouwprodukten.
De Mijnen.
Koper - Goud - Diamant - Tin - Radium - Kobalt - enz.
Tabel van de uitgevoerde Mijnprodukten.
Invoer en Uitvoer.
Handels- en Nijverheidsondernemingen.
De Verkeerswegen.
Spoorwegen - Bevaarbare Wateren - Banen en Luchtvaartwegen.
De Arbeidskrachten.
Het Kolonaat.
De Financies.
Bibliografie.
ADMINISTRATIEVE INRICHTING.
Administratie.
De Rechterlijke Macht.
Ruanda-Urundi.
Onderwijs.
Het Onderwijs aan Europeanen.
Het Onderwijs aan Inlanders.
Het Onderwijs aan Mulatteh.
Het Koloniaal Onderwijs in het Moederland.
De geneeskundige Dienst.
In Congo.
In Ruanda-Urundi.
Het Fonds voor het Welzijn van de Inlanders.
De Erediensten en de religieuze Missies.
De Katolieke Eredienst.
De Protestantse en de vreemde Missies.
Gewestelijke Indeling.
Bibliografie.
HOOFDSTUK II. - PRAKTISCHE LNLICHTINGEN.
Bureau voor Toerisme in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi.
Voorwaarden tot Toelating in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi.
Formaliteiten voor het vertrek.
Deviezen.
Immatukulatie van de Reizigers.
Mee te voeren Materieel - Voorraden - Dienstboden.
Doeane-regime.
Bizondere schikkingen voor het binnenbrengen van Auto's, Wapens, Fotoapparaten, enz.
Inklaring.
Vuurwapens en Ammunitie.
Autoverkeer.
Toldoortochtboekje en Triptiek.
Verkeersreglement.
Voornaamste Hotels en Restaurants.
Tarieven.
Lijst van de hotels en restaurants, per kategorie en lokaliteit gerangschikt.
De Etappehutten.
Post- Telefoon- en Telegraafwezen.
Posttarieven.
Postmandaten.
Dienst van de Postcheques.
Dienst van de Postkollis.
Televerbindingen.
Telegraaf tarieven.
Telefoondienst - Tarieven.
Radio-telefonische verbindingen.
Higiëne.
Raadgevingen.
Tropische Ziekten.
Ziekenhuizen voor Europeanen.
Banken.
Bankinstellingen.
Geldoverdrachten.
Diplomatieke en Konsulaire Vertegenwoordiging.
Kartografie.
Voornaamste dagbladen en tijdschriften die in Belgisch Congo verschijnen.
Bizonderste Verenigingen, Kringen, wetenschappelijke Instituten, filantropische Instellingen, Muzea en andere Organismen die de Toerist kunnen interesseren.
HOOFDSTUK III. - TOEGANGSWEGEN.
TER ZEE.
Vertegenwoordigers en Agenten van de Zeevaartlijnen.
Weg via Matadi.
Weg via Lobito.
Weg via Pointe-Noire.
Weg via Alexandrië.
Weg via Kaapstad.
Weg via Mombasa.
Weg via Dar-es-Salam.
TE LAND.
Spoorwegen (Lobito, Kaap~tad, Beira, Mombasa, Dar-es-Salam, Pointe-Noire).
Banen.
langs Frans Ekwator.-Afrika.
langs Engels-Egyptisch Soedan.
langs Brits Oost-Afrika.
langs Tanganika gebied.
langs Noord-Rhodesia.
langs Portugees Angola.
LANGS DE LUCHT.
Belgische Lijn «Sabena».
Belgische Lijn «Sobelair».
Aéro-Africaine.
Air France.
Pan American Worlds Airways.
Portugese Lijn.
Lijn K.L.M.
HOOFDSTUK IV. - VERKEERSWEGEN IN HET BINNENLAND.
Diensten voor het Openbaar Vervoer in Congo.
B.C.K.
C.F.L.
Otraco.
Vicicongo.
M.A.S.
Sabena.
SPOORWEGEN - UURREGELlNGEN EN TARIEVEN
B.C.K. - Uurtabellen.
Tarieven.
C.F.L. - Uurtabellen.
Tarieven.
Otraco - Uurtabellen en tarieven.
BINNENLANDSE SCHEEPVAART.
C.F.L. - Lualaba en Tanganika.
Otraco - Congostroom, richting Stan, Kasai, andere bijrivieren, Kivu Meer.
Tarieven Otraco.
Kolonie - Moero Meer en Luapula.
Kenya and Uganda Railway and Harbour.
Dienst op de benedenloop van de stroom.
WEGENNET.
Voornaamste wegen en banen.
Baan nr 1 - Noord-Zuid. Bangassou-Ndola.
nr 2 - West-Oost. Leo-Cost.
nr 3 - West-Oost. Leo-E'stad-Ndola.
nr 4 - Noord-Zuid. Juba-Ndola.
nr 5 - Usumbura-Kampala, of Tanganika Meer - Victoria Meer.
nr 6 - Costermansstad-Kampala, of Kivu Meer-Victoria Meer.
nr 7 - Beni-Kampala.
nr 8 - Leopoldstad-Albertstad.
nr 9 - Stanleystad-Doeala.
nr 10 - Leopoldstad-Loanda (Angola).
nr 11 - West-Oost. Lobito-E'stad.
Net van de Dwarsbanen.
Vervoerkoncessies.
Vicicongo.
Otraco.
M.A.S .
Mogelijkheden tot huren van privé-wagens.
Vicicongo.
Shun.
Verschillende.
LUCHTVAARTVERBlNDlNGEN.
Sabena.
Uitgebate lijnen.
Tarieven.
Dienst van de Luchttaxi's.
Bibliografie.
HOOFDSTUK V. - BESCHRIJVING VAN HET LAND. 
DE VOORNAAMSTE TOERISTISCHE STREKEN.
Neder-Congo.
Kwango.
De streek rond het Albert Meer.
Het lturi-woud.
De Hoyobergen en hun grotten.
De Ruwenzori.
De bergstreek ten Westen van het Edward Meer.
Het Edward Meer en de vlakten van de Ruindi en van de Semliki.
De Virunga of de streek van de Vulkanen.
Het Nationaal Albert Park - Gebied der Vulkanen.
De Nyamulagira.
De Tsjaninagongo of Nyiragongo.
De Karisimbi.
De Rumoka.
Het Kivu Meer.
Ruanda-Urundi.
Het Nationaal Park van de Kagera.
Katanga.
Stromen en Rivieren.
De Congostroom.
De Kasai.
De Neder-Congostroom.
DE VOORNAAMSTE TOERISTISCHE REISWEGEN.
Reiswegen in de Oost Provincie, Kivu en Ruanda. - Beschouwingen.
Omreis in de Oost Provincie.
Omreis in Kivu en in Ruanda-Urundi.
De Reiswegen in Katanga.
Lijst van de merkwaardigste natuurschoonheden in Katanga.
Omreis in het Noorden.
Uitstap in Maniema.
Omreis in het Oosten.
Uitstap ten Noorden van Elisabethstad.
Elisabethstad - Fort Rosebery.
Elisabethstad - Kabunda.
Elisabethstad - Ndola.
Elisabethstad - Kafubu.
Omreis in het Westen.
LUCHTTOERISME NAAR EN IN BELGISCH CONGO
Reiswegen.
Voorbereiding van de reis.
Leiding van de Vlucht.
Voorwaarden voor het vliegen in Belgisch Congo.
Stations met radiobakens.
HET KAMPEREN.
HOOFDSTUK VI. - DE JACHT.
Algemeenheden.
BESCHERMING VAN DE FAUNA.
De Nationale Parken.
Integrale Natuurrezervaten en aangehechte gebieden.
Het Toerisme in de Nationale Parken.
Geografische ligging van de Parken.
Het Nationaal Albert Park.
Het Nationaal Park van de Kagera.
Het Nationaal Park van de Garamba.
Het Nationaal Upemba Park.
De Jachtrezervaten.
Algemene rezervaten.
Gedeeltelijke rezervaten.
Rezervaten voor de Olifantenjach.
Rezervaten voor de Jacht op Nijlpaarden.
Verschillende Rezervaten.
De beschermde Dieren.
Tabel I. bijvoegsel aan het dekreet op de jacht.
Tabel II. bijvoegsel aan het dekreet op de jacht.
Tabel III. bijvoegsel aan het dekreet op de jacht.
Dieren als schadelijk erkend - Tabel IV.
REGLEMENTERING VAN DE JACHT.
Uitoefening van het Jachtrecht - Dekreet.
De Jachtakten.
Allerlei vergunningen - Tarieven - Taksen.
DE FAUNA.
DE JACHTGEBIEDEN EN DE JACHTMETODES.
De Jachtgebieden.
De Jachtmetodes.
van de Inlanders.
van de Europeanen.
De Ere-jachtluitenanten.
Bibliografie.
PRAKTISCHE RAADGEVINGEN BIJ DE JACHT.
De twaalf geboden van de Jager.
De Uitrusting van de Jager.
Het bewaren van Patronen.
De Jacht.
HOOFDSTUK VII. - VISVANGST.
REGLEMENTERING VAN DE VISVANGST.
DE VERSCHILLENDE VISSOORTEN.
VISGEBIEDEN EN VISGEREI.
Vissen met de Hengelroede: een grote sport.
PRAKTISCHE RAADGEVINGEN VOOR DE VISSERS.
ALFABETISCH REPERTORIUM VAN DE VOORNAAMSTE LOKALITEITEN EN HUN KENMERKEN.
INDEX VAN DE KAARTEN.
EKONOMISCHE INDEX.
GEOGRAFISCHE INDEX.