Oorlog en propaganda of wapens voor de opinie

André MIROIR & Charles PICQUÉ
€20,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1983
Publisher: Gemeentekrediet
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 168
Condition: FN
Binding: SC
Illustrated. 

- INHOUD:
 
Woord vooraf 
door François Narrnon 7 
Inleiding 
door André Miroir en Charles Picqué 9 
 
Hoofdstuk I
Het psychólogisch raderwerk van de oorlogspropaganda 
door Charles Picqué 11 
"In de politiek moet je de steun van de vrouwen hebben" 
door Anne-Sophie Van Neste 17 
 
Hoofdstuk II
Oorlogspropaganda 
Historisch perspectief 
door André Miroir 33 
Geschiedenis en propaganda 
door Claude Sorgeloos 43 
 
Hoofdstuk III - Gedrukte propaganda
Van vlugschrift tot affiche 49 
Het dagblad en het vlugschrift 
door Simon Petermann 49
De affiche-oorlog
door Evelyne Cramer en Française Remience 55
Oorlogspropaganda in de Franse literatuur 1910-1940
door Jacques Lemaire 85
Het stripverhaal op het oorlogspad
door Georges Mayer 93

Hoofdstuk IV - Geluidspropaganda
Radiopropaganda
door Luk Kongs 103
Het Franse lied tijdens de tweede wereldoorlog
door Nicole Lorent 115

Hoofdstuk V - Propaganda door het beeld
Met de camera gewapend
door Lieve Kauwenberghs 123
Oorlogspropaganda en het.medium televisie
door Filip Beke en Jean-Claude Burgelman 131
De film
door Adolphe Nysenholc 137
 
Besluit
door André Miroir en Charles Picqué 162
 
Bibliografie 163