Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd

Lode WILS
€9,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1957
Place: Leuven
Publisher: Davidsfonds
Printer: Scheerders van Kerchove, St.-Niklaas
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 348 + Plates
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: met z/w platen.

INHOUD:

Woord vooraf.

Inleiding.

I. VORMINGSJAREN IN DE FRANSE EN DE NEDERLANDSE TIJD:
Jeugd en roeping.
In kontakt met J. F. Willems.
Als leraar tegenover de taal.
Zielzorg bij geschrifte.
In de oppositie?
De taalkundig-nationale gedachte bij de katolieken.

II. PRINCIPAALVAN HET MECHELSE STADSKOLLEGE:
Een voortvarend direkteur.
De moedertaal in het onderwijs.

III. HOOGLERAAR IN DE NATIONALE LETTERKUNDE:
Portret.

IV. DE TAALREGELING VAN J. F. WILLEMS:
De nieuwe nationale beweging.
De "Maetschappy".
De ministeriële kommissie.
Eerste betwisting.
Een plan voor een Vlaamse akademie.
De uitspraak.

V. DE SPELLINGOORLOG:
De steun van het aartsbisdom.
David als "De Middelaer".
De moeizame overwinning.
Davids tijdschriften.

VI. DE OPBOUW VAN EEN LETTERKUNDE: KRITIEK EN VOORBEELD:
De nieuwe stijl.
Davids beginselen.
Davids voorbeeld.
"Tael-en Letterkundige Aenmerkingen".
Het Westvlaams partikularisme.

VII. HET STUDENTENGENOOTSCHAP "MET TYD EN VLYT":
Eerste jaren.
David voorzitter.
Het feest "Vlaemsch Taelverbond".
Het "Algemeen Vlaamsch Idioticon".
De grote tijd.

VIII. DE VLAAMSE BEWEGING EN DE POLITIEK. HET MOEILIJK BEGIN:
Het jonge België tegenover het Vlaams.
Het petitionnement van 1840.
De opkomende partijstrijd.
De wijsgerig-politieke tegenstelling in de Vlaamse Beweging.
De Nederlandse kongressen.
Als priester onder de dwalende broeders.

IX. DE VLAAMSE BEWEGING EN DE POLITIEK. DE OPGANG:
De Grievenkommissie.
Steun aan de politieke aktie van de studenten.

X. WETENSCHAP IN DIENST VAN DE NATIONALITEIT:
Het "Woordenboek der Nederlandsche Taal".
Spelling eenheid tussen Noord en Zuid.
David als geschiedschrijver.
Akademicus en uitgever van Middelnederlandse teksten.
Laatste ziekte.

Besluit.

Bijlagen.

Bibliografie van David.

Bibliografie.