Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle

R. VAN SINT-JAN
€24,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: MCMXXXI [1931]
Place: Antwerpen
Publisher: De Sikkel
Printer: Michiels-Broeders, Tongeren
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 312
Condition: G
Cover condition: Fair
Binding: SC
Illustrated: -

- INHOUD:
Voorwoord
Bibliographie en lijst der verkortingen
EERSTE DEEL.
I. - Gezelle's aesthetische drieëenheid
II. - Taalkundige theorieën
III. - Gezelle's taalkundige ontwikkeling
IV. - De oorlog tegen het particularisme
V. - Gezelle's woordenschat
VI. - De purist en vertaler
VII. - Taal en dichtkunst
TWEEDE DEEL.
I. - De Westvlaamsche klanken en Gezelle's spelling
II. - Vocalisme
A. - Quantiteit
B. - Qualiteit der vocalen
a) De umlaut
b) Consonantische verschijnselen
Invloed van de r
Invloed van de l
Invloed van de nasalen
Invloed van de w
c) Verder overzicht over het vocalisme
Korte vocalen
Gerekte en lange vocalen
Diphthongen
Vocalen in onbeklemtoonde silben
III. - Consonantisme
Consonantische veranderingen
Geminatie
Wisseling van stemhebbende en stemlooze consonanten
Metathesis 
Assimilatie
Het wegvallen van consonanten
Voor-, in- en aanvoeging van consonanten
Vocalisatie
IV. - Het substantief
Uitgang en geslacht
Buiging
Meervoudsvorming
V. - De adjectieven, lidwoorden en bijvoeglijke voornaamwoorden
De adjectieven
Het bepalend lidwoord, de aanwijzende en vragende voornaamwoorden,
de onbepaalde voornaamwoorden en telwoorden
Het niet bepalend lidwoord en de bezittelijke bijvoeglijke
voornaamwoorden
VI. - De zelfstandige voornaamwoorden en de telwoorden
De persoonlijke voornaamwoorden
De bezittelijke voornaamwoorden
De aanwijzende en bepalingaankondigende voornaamwoorden
De betrekkelijke voornaamwoorden
De vragende voornaamwoorden
De onbepaalde voornaamwoorden en telwoorden
Het wederkeerig voornaamwoord
De hoofd- en rangtelwoorden.
VII. - Het werkwoord
De uitgangen
De ablautsklassen
De redupliceerende werkwoorden
De zwakke werkwoorden
De praeterito-praesentia
Enkele afzonderlijke werkwoorden
Aanhangsel
Het vertelsel van Mette-Moeie
Opmerkingen
Woordenlijst.