Het Tijdperk van de Steden. Schenking van François Schuiten

Benoit PEETERS, Claude RENARD & Luc SCHUITEN
€9,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 2014
Publisher: Koning Boudewijnstichting
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 80
Condition: FN
Binding: SC
Illustrated.

Zijn passie voor het geïllustreerde boek en zijn verlangen om die met anderen te delen, hebben het gehaald ... Die hartstocht heeft François Schuiten aangezet tot het ietwat gekke idee om afstand te doen van de originele platen van de stripverhalen die hij met Benoit Peeters, Claude Renard en zijn broer Luc heeft gemaakt.

Om tot die beslissing te komen, is Schuiten uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Ze is bovendien genomen met de medeplichtigheid van zijn jeugdvriend, de schrijver en scenarist Benoit Peeters. Het werk dat hij met Claude Renard en Luc Schuiten heeft gemaakt, blijft in België, maar De Duistere Steden worden tussen België en Frankrijk opgesplitst. Dat universum houdt nu eenmaal niet op aan de grenzen. Schuitens oeuvre is daarmee geenszins versnipperd, integendeel: tussen de Bibliothèque nationale de France en de Koning Boudewijnstichting wordt nauw en in onderling overleg samengewerkt om het ensemble te beschermen en het te ontsluiten.

In de medianen van Cymbiola, de Holle Aarde, De Rail en De Duistere Steden neemt François Schuiten ons mee in de wereld van zijn verbeelding. Die reis is zo'n intense beleving dat je na de laatste bladzijde even moet bekomen, een beetje zoals de oceaanreiziger die het noorden kwijt is na zijn thuiskomst. De beelden blijven op je netvlies gebrand.

Dit hele universum vertrouwt François Schuiten ons toe, zodat we het op onze beurt kunnen doorgeven en in de hoop dat de technologische ontwikkelingen ooit beter dan vandaag zijn creaties zullen kunnen reproduceren.

Met de voorliggende publicatie wil de Koning Boudewijnstichting uiting geven aan haar erkentelijkheid jegens François Schuiten. Het is het tastbare bewijs van ons engagement om dit project tot een goed einde te brengen.

Het hele project zou nooit zijn huidige elan hebben bereikt zonder de bijzonder hartelijke medewerking van Fiammetta en Michel Wittock, al even gepassioneerde boekenliefhebbers, en van het hele team van de Bibliotheca Wittockiana. Eén ding is zeker: het verbond dat wij samen in deze nieuwe uitdaging aangaan is in elk geval onder een gunstig gesternte geboren!