Het boek van het offer

Dene DANEEL & Frans VAN IMMERSEEL
€19,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: MCMXXXVIII (1938)
Place: Berchem, Antwerpen
Publisher: Het Rad
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 160
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: Bandversiering en verluchting in houtsneden door Frans VAN IMMERSEEL + vele z/w foto's.

- Een vulgariseerend verhaal van de voornaamste gebeurtenissen uit den strijd tegen de slavenhandelaars en uit den veldtocht tegen de muiters in de kolonie. Het is niet als wetenschappelijk bronnenboek bedoeld, maar dank zij de uiterst levendige weergave van de verhalen, is het zeer aantrekkelijk om lezen. Daar dragen niet weinig toe bij de frissche uitgave, de wel gelukte verluchtingen van Frans van Immerseel en de reeks kenschetsende photo's uit het Documentatiemateriaal van het Koloniaal Museum en Ministerie van Koloniën. Kenmerkend is het dat E. Pater Cambier er wordt afgeteekend, als ware hij ook een militair, nl. met drie sterretjes op den kraag zijner missionarissoutane (87). Pater Cambier en Mgr Lavigerie (127) zijn de éénige missionarissen, die eventjes vermeld worden. In een 'boek van het offer', dat bij jeugd edelmoedigheid, drang naar ideaal en bewondering voor heldhaftigheid wil opwekken, had men wel wat meer verwacht over het ideaal van den missionaris en zijn onbaatzuchtige offervaardigheid. In deze bladzijden is er alleen sprake van het zwaard. Mag dan het kruis niet van waardevol offer getuigen? [Bron: Streven. Jaargang 6. De Vlijt, Antwerpen 1938]


- INHOUD:

EERSTE DEEL
DE VELDTOCHT TEGEN DE ARABIEREN EN DE UITROEIING VAN DEN SLAVENHANDEL  
I. De heerschappij van de Arabieren in Afrika. - II. De blanke man tegenover den zoon van de woestijn. - III. De blanke man verrast den Arabier. - IV. Een fabelachtige veldtocht en een verbluffend gevecht. - V. De bliksemsnelle voormarsch. - VI. De macht van den Jongen Staat. - VII. De legendarische Roemaliza en zijn beruchte taktiek. - VIII. Naar de overwinning. - IX. Tamtams roffelen in den nacht. - X. Geen kogel voor dien man, slechts een strop !

TWEEDE DEEL
HET DRAMA VAN OPROER EN MUITERIJ
I. Muiterij te Loeloeaburg. - II. De Missie bedreigd. - III. De blanke man voor de muiterij . - IV. Het drama in het Aroewimi-woud. - V. Een man! - VI. Rooversbenden zakken naar het Zuiden af. - VII. Een laatste stuiptrekking. VIII. Mannen, die ons grootheid leerden.

DERDE DEEL 
DE ZENDING VAN EUROPA  
I. De rol van eenigen onder millioenen. - II. De zending wordt vervuld.

VIERDE DEEL
HET ZWAARD IN DIENST VAN HET IDEAAL
I. Verwezenlijkers. - II. Het zwaard is gesmeed.

BIJLAGEN.