Handelingen Der Maatschappij Voor Geschiedenis En Oudheidkunde Te Gent, Nieuwe Reeks, Deel XXX

Diverse medewerkers
€22,50
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1976
Place: Gent
Publisher: Maatschappij Voor Geschiedenis En Oudheidkunde
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 136
Condition: VG
Cover condition: Fair
Binding: SC 
Illustrated. 

I N H O U D
R. C. VAN CAENEGEM, De Pacificatie van Gent (1576-1976)
I. SCHÖFFER, De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien
J. SCHEERDER, De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent
M. ]ACOBS - P. PEREMANS, De studie van archeologica op schilderijen
Y. HOLLEBOSCH-VAN RECK, Typologische benadering van enkele muntgewichtendozen uit de verzameling van het Bijlokemuseum te Gent
M. DESITTERE, Archeologische Kroniek
R. DE HERDT, Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1975-1976.