H. P. Berlage als boekbandontwerper en typograaf

Tanja LEDOUX
€10,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1988
Place: Wageningen
Publisher: Fine & Rare Books
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 32
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: SC, dwars geknoopt
Illustrated. 

- Catalogus bij de tentoonstelling Beurs van Berlage, Amsterdam.

- VOORWOORD: Berlage als typograaf en versieringskunstenaar is het onderwerp van deze kleine tentoonstelling. Over hem en zijn werk zijn veel tentoonstellingen te maken,en ter gelegenheid van de Antiquarenbeurs Boekenvondst wordt nu dit aspect uit zijn grote oeuvre naar voren gebracht.
De tentoonstelling pretendeert niet al zijn werk op dit terrein te tonen. Het is een selectie uit vele stukken. Wel kan de bezoeker een idee krijgen van de stijlontwikkeling die Berlage op dit gebied doormaakte, daarbij rondwandelend in één van de grote monumenten van de Nederlandse architectuur, de Beurs van Berlage.
Hoewel beperkt, kan deze catalogus een begin zijn voor een beter inzicht in de positie van Berlages ontwerpen voor boekomslagen, illustraties, drukwerk e.d. ten opzichte van de rest van zijn werk en van het werk van tijdgenoten actief op het gebied van de versieringskunst. De cataloguslijst is door de korte tijd voor onderzoek niet volledig. Tot zeer kort voor de opening van de tenoonstelling zijn de allerlaatste gegevens verwerkt. Maar zeker is dat op nog onbekende plekken gegevens over en werk van de typograaf en illustrator Berlage te vinden zijn. Op- en aanmerkingen en aanvullingen zijn dan ook van harte welkom.
Mijn dank gaat uit naar alle personen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de catalogus en de tentoonstelling: met name de bruikleengevers en de velen die waardevolle gegevens hebben verstrekt. Een woord van dank tenslotte aan Jaap Hoffmann, de vormgever van deze catalogus. Hij heeft in korte tijd van alle tekst een verzorgd geheel gemaakt.
Januari 1988, Tanja Ledoux.