Geschiedenis van Hoegaarden

VANDER VELPEN J.
€40,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1959
Place: Leuven
Publisher: De Vlaamse Drukkerij
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 184
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: met vele z/w foto`s uit de oude doos.

- Met een opdracht van de schrijver.

- INHOUD:
Een woord vooraf.
Geraadpleegde bronnen.
Inleiding.
A. De Geographische Ligging.
B. De Dorpsstruktuur.
C. Het Hoegaards Wegennet.
D. De Waterlopen.
E. Betekenis van de naam Hoegaarden.
Ie DEEL : Periode der voorgeschiedenis.
1. De eerste Bewoners : Kelten en Gallo-romeinen.
2. De Frankische Landname.
3. Het Graafschap Brunengeruz.
4. Evangelisatie. St.-Odwinus — Feest de 25 juni.
IIe DEEL : Hoegaarden een twistappel tussen Brabant en Luik. Van het einde der Xe eeuw tot 1288.
1. Historisch Kader.
2. Overdracht van het Graafschap Brunengeruz. — Hoegaarden wordt Luiks Gebied.
3. Hoegaarden, Bestuurscentrum van Brunengeruz?
4. Alpeide, stichteres van het Kapittel en laatste Gravin van Hoegaarden.
5. Het Kapittel door Alpeide gesticht :
a) De Stichting.
b) Samenstelling en Organisatie van het Kapittel.
6. De Veldslag van Hoegaarden in 1013.
7. Afbrokkeling van het Graafschap Brunengeruz.
8. Geschillen omtrent de Advocatia van Hoegaarden.
9. Hoegaarden, volkomen en definitief onder Luikse Heerschappij.
10. De Luikse Keure voor Hoegaarden.
IIIe DEEL : Hoegaarden een Luikse gemeente. Van 1288 tot de Franse Revolutie. Algemeen Overzicht.
A. Onder Brabants Regiem. — De XIV6 Eeuw.
1. Hoegaarden, een landelijke en vrije Gemeente.
2. Twee Meesters te Hoegaarden.
3. Verdeling van de Landeigendom en Opbloei van de Landbouw en de Nijverheid in de XIIIe en XIVe eeuw
4. De Oprichting van een Kapittel te Hoksem.
B. Het Bourgondisch Tijdvak. — De XVe Eeuw.
1. Het Enkwest van 1410.
2. Hoegaarden in de Greep der Belastingen.
3. Stichting van het Convent der Broeders Begaarden.
C. Onder de Habsburgers (1482-1598) — De XVI6 Eeuw.
1. Toestand op het einde der XVs Eeuw.
2. De Dorpsrekeningen van 1498 tot 1527.
3. Hoegaarden betrokken in de Ondergang van Tienen.
4. Beroep met gunstig gevolg op Keizer Karel.
5. Troebele Tijden na de troonafstand van Keizer Karel.
6. Dorpswacht te Hoegaarden.
7. De Jaargedingen van het einde der XVIe Eeuw.
8. Landbouw, Druiventeelt en Handel.
D. Onder het Spaans Bewind (1598-1713). — De XVIIe Eeuw.
1. Opflakkerende Bloei onder Albrecht en Isabella.
2. De Torenramp.
3. Allerhande Kerkbezoeken.
4. Oorlogsmiseries.
A. In de eerste helft der XVIIe Eeuw.
B. Rond de jaren 1650 — De Hertog van Lorreinen.
C. De jaren 1673 tot 1679.
5. Verenigingsleven te Hoegaarden.
E. Onder Oostenrijks Bewind (1713-1794). De XVIIIe Eeuw. —Glansperiode van Hoegaarden.
1. Algemeen Overzicht.
2. Het voormalig Gemeentebestuur.
3. Geleidelijke Verbetering tot 1740.
4. De Biernijverheid in de eerste helft der XVIIIe Eeuw.
5. Tiense Reaktie en Tolmiseries.
6. Het Jaargeding van april 1754.
7. Dorpspolitiek en grote Beroerte bij gelegenheid van de aanleg der Pastorijstraat in 1749.
a) De toestand.
b) Wat de ruzie voorafging.
c) Twee kampen tegen mekaar.
d) Verloop der gebeurtenissen.
Nawoord.
8. Heropbouw van de Kerk.
a) Wat voorafging.
b) Het verloop van het rechtsgeding.
c) Verdere moeilijkheden.
d) Slotwoord.
9. De Biernijverheid in de tweede helft der XVIIIE Eeuw.
10. De nieuwe Steenweg naar Tienen.
11. De Steenweg naar Altenaken.
12. Opstand in Hoegaarden in de jaren die de Franse Revolutie voorafgingen.
IVe DEEL : Hoegaarden 'n Brabantse gemeente. Vanaf de Franse Revolutie tot heden.
1. Franse Overheersing.
2. De Nieuwe Tijd.
3. Tijdens het Hollands Bewind, 1813-1830.
4. Hoegaarden na de oprichting van het Koninkrijk Belgie De Oorlog van 1914-18.
Ve DEEL : Allerlei Wetenswaardigheden.

...

Lijst der Platen.