Geschiedenis van een Kempische Studentenbond (Geel, 1906-1930)

Konstant VANGENECHTEN
€25,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1983
Place: Brussel
Publisher: Stuurgroep Oud-A.K.V.S.
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 142
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC

- Studentenbond Geel.

- INHOUD:
Bij wijze van voorwoord: Ook dit is historie.
Ter inleiding.
I. De Aanvang. Wij in Vlaanderen;
II. Kalme Krachten, Vooroorlogse jaren 1906-1914;
III. Groeiend bewustzijn, naoorlogse jaren 1918-1923;
IV. Dramatische wendingen, jaren 1923-24 en 1924-25;
V. Vruchtbare Arbeid, jaren 1925-1930;
VI. Tot slot. Nabeschouwing.

- LIJST VAN DE ILLUSTRATIES:
Programma van de gouwdag 1912
Programma toneelfeest Edelmoedige Zoeaaf 1918
Bladzijde uit het verslagboek 31 december 1918
Programma van de gouwdag 1922
Foto uit (1919?) 1920
Bladzijde uit het verslagboek 31 december 1924
Foto van spelers uit Reyvaert de Tempelier
Programma toneelfeest Reyvaert
Groepsfoto 15 september 1925
Titelbladzijde Heidebrand Brief Mgr. E. Van Roey
Brief van pastoor Govaerts
Gebed voor de knapenbond.

- Konstant Vangenechten, werd geboren te Geel op 15 december 1904. Lagere gemeenteschool aldaar; voorbereidende 7de klasse en Grieks-Latijnse Humaniora aan het Sint-Aloysiuscollege 1916-1923. Nadien drie jaar Leo XIII Seminarie te Leuven, en vier jaar Groot Seminarie te Mechelen; priesterwijding op 26 december 1929. Leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Boom, 1931-1937; aan het Sint -Jozefscollege te Aarschot 1937-1950. Na ziekte en rustperiode directeur der Zusters Ursulinen, Virgo Sapiensinstituut te Londerzeel 1950-1963. Van 1951 tot 1963 tevens redacteur van Nova et Vetera, tijdschrift voor het Middelbaar Onderwijs. Sinds 1957 ook diocesaan inspecteur M.O. in het toenmalige aartsbisdom Mechelen, omvattende de provincies Antwerp en en Brabant; sinds 1963 hoofdinspecteur M.O. in het he ropgerichte bisdom Antw erpen. Titu lai r kan unni k van het spoedig ook heropgerichte Kapittel der Antwerpse Kathedraal. - Van na zijn pension ering, 1970, woont hij op een vreedzaam Kempisch gehucht, in het grensgebied tussen de dorpen Vorselaar, Lille en Poederlee.
Naast klassieke werkjes publiceerde hij (in samenwerking met Dr. J.F. Aerts) Nederlands-Latijns Lexicon, bekroond met de prijs De Keyn 1940, en Het antieke Rome, bekroond met de driejaarlijkse prijs der provincie Antwerpen 1948-1951 voor de beste monografie. Verder bestaan van zijn hand enkele Kapittelschriften van het Antwerpse Kapittel waaronder Priesterlijke Poëzie, commentaar bij Gery Helderenbergs Doxologia pro Christo meo (100 blz.). plus een Sluikkapittelschrift in een dode taal. Eveneens onuitgegeven, en berustend in het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen, zijn Dagboek Achteraf(515 bladz.). Ten slotte TROPAIA HOMILETIKA - Voor twee dode Vrienden, Emiel De Groof en War Everaet, beide overleden in het jaar 1979.
De Geschiedenis van de Geelse Studentenbond stelde hij samen in 1975. Nu de belangstelling voor de Katholieke Vlaamse Student en beweging opnieuw groeiende is (o.m. door het verschijnen van het tweedelig werk Dr. Louis Vos, Bloei en Ondergang van het A.K.V.S. en de publikatie, sedert 1980, van de A.K.V.S.-Schriften) werd het nuttig geacht dat, onder de algemene titel Het ware Gelaat van het A.K.V.S., er enkele monografieën het licht zouden zien, behandelend strijd en avonturen van het Vlaams studentenvolk. - Schrijver van deze Geschiedenis vond het anderzijds niet ongeraden op dit moment, te weten bijna zes decenniana de feiten, een verhaal te brengen over wat hem, om wille van zijn inzet voor de Katholieke Vlaamse Studenten beweging, als seminarist te Mechelen te beurt viel.