Geo Sempels

Paul BERCKX
€27,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1988
Place: Tielt
Publisher: Lannoo
Edition: 1st
Language: NL - Avec résumé français, english summary, Deutsche Zusammenfassung, Spaanse resumen
Pages: 192
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC
Illustrated. 

- Ten geleide:
In de kunstenaarswereld heeft Geo SEMPELS zijn plaats veroverd naast een Pierre
ALECHINSKY, een Rik POOT, een Maurice WYCKAERT, een Frans MINNAERT, en tal van
anderen. Kunstgalerieën nodigen hem uit.
De staats- en stedelijke musea voor moderne kunst, zowel in binnen- als buitenland,
kochten van hem schilderijen, acryls, monotypes en etsen aan.
De kunstliefhebbers ten slotte, gaan er prat op één of meer werken van Geo SEMPELS te
bezitten.
Geo SEMPELS is dus overal goed bekend; maar heeft men hem ook steeds juist
begrepen?
Zijn uitdrukkingsvormen zijn hem eigen. Van in den beginne is hij steeds zichzelf
gebleven en heeft hij - hoe moeilijk dit soms ook was - zijn eigen weg, zijn eigen
stijl, vorm en kleur gezocht en gevonden binnen het abstracte. En toch is hij daarom
niet zomaar onder te brengen in één of andere kunstgroep, noch aan een bepaalde
kunstrichting gebonden.
Als de ietwat eigenzinnige en koppige kunstenaar, die zijn weg doorheen en
langsheen de groepsmaatschappij wilde banen, is hij desondanks niet onbegrepen
gebleven, al neemt hij voor niemand een blad voor de mond of stoot zijn beeldrijke
Vlaamse woordenvloed wel eens de brave burgers of de eigenwijze officiële
mandatarissen of gezagsdragers voor het hoofd.
Geo SEMPELS is en blijft, in alles en overal, zichzelf.
Wie hem beter wil begrijpen en zijn artistieke uitdrukkingswijze wil vatten, moet
hem behoedzaam en aandachtig luisterend, benaderen. Zijn mens-zijn en zijn
kunstuiting vormen inderdaad een geheel van klank, vorm en kleur en zijn abstractie
zelf wordt vaak leven, poëzie en muziek.
De v.z.w. 'Atelier Geo SEMPELS' die het initiatief voor het uitgeven van dit kunstboek
heeft genomen, heeft, overeenkomstig haar statuten, tot doel: 'de beoefening van de
schilderkunst, de tekenkunst, de graveerkunst, de grafiek en de beeldhouwkunst bij
het gewone publiek door alle vormen van communicatie te stimuleren en
inzonderheid de opbouwtechniek en de kleurentechniek van kunstschilder Geo
SEMPELS bevattelijk te maken en tentoonstellingen en publicaties over het werk van
deze kunstenaar te stimuleren en te realiseren. Daarbij kunnen internationale
contacten, experimenten en uitwisselingen, zowel individueel als collectief, worden
ingezet door uitnodigingen en diverse steun- en/of studiebeursvoorzieningen aan
jongeren.