Eigen Aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven

K.C. PEETERS
€18,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1963
Place: Antwerpen
Publisher: De Vlijt
Edition: 3de uitgave
Language: NL
Pages: 436+platen
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC in foedraal

- Met voorwoord van Prof. Dhr. J. Gessler. Illustraties van H. Lievens.

- INHOUDSTAFEL:
Voorwoord door Prof. J. Gessler
Inleiding
Bij de tweede uitgave
Bij de derde uitgave
EERSTE DEEL
INRICHTING EN LEVENSWIJZE
I. De bodem en zijn bewoners
1. Land en Volk
2. Dorp en Stad
3. Speciale Volksgroepen
4. Boeren en Heren
5. Stielen en Ambachten
6. Moderne Tijden
II. Het stoffelijke in het volksleven
1. Huis en Hoeve
2. Huisraad
3. Klederdracht
4. Voedsel en Drank
TWEEDE DEEL
WOORD EN LIED, VOLKSGELOOF EN -WETENSCHAP
I. De Volkstaal
1. Het Taaleigen
2. Speciale Talen
a. Bargoens of Boeventaal
b. De taal van dieren, klokken enz.
3. Namen
4. Spotnamen
5. Zei-gezegden en Spreekwoorden
6. Raadsels
II. De Vertelschat
1. Sprookjes
a. Stijl, herkomst en verwantschap
b. Soorten van sprookjes
2. Sagen
a. Heldensagen
b. Historische kern
c. Spook- en toversagen
d. Duivelsagen
e. Historische sagen
f. Wapensagen
3. Legenden
a. Ons-Heer- en passielegenden
b. Marialegenden
c. Heiligenlegenden
III. Het Volkslied
1. Van de roep tot het ritmerende lied
2. Verhalende liederen
3. Het lied in de gemeenschap
a. Verweer
b. Vermaak
4. Liedjeszangers
IV. Het Volksgeloof
1. Het uitstervende bijgeloof
a. Het geestenheir
b. De toverwereld
2. De Volksdevotie
V. De Volksgeneeskunde
1. Volksremediën
2. Wonderdoktoors
3. Bovennatuurlijke krachten
VI. De Volksweerkunde
DERDE DEEL
VOLKSGEBRUIKEN
I. De Jaarkrans
1. Van Sint-Maarten tot Lichtmis
a. De voorwinter
b. Kerstmis - Driekoningen
c. De nawinter
2. Van vastenavond tot Beloken Pasen
a. De vasten
b. De Goede Week en Pasen
c. De Schuttersgilden
3. Van mei tot halfoogst
a. Sinksen
b. Sint-Jan-in-de-Zomer
c. Kermis, processie, ommegang
d. Oogst en na-oogst
4. Van de herfst tot Allerheiligen
II. De Levensloop
1. Geboorte en Kindheid
2. Liefde en Huwelijk
3. Dood en Begrafenis
Nota's
Register op de Inhoud
Personenregister
Register der Plaatsnamen
Tafel der Illustraties
Planten
Tafel der Notenbeelden
Inhoudstabel.