De Spitsboog

Wies MOENS
€9,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1943
Place: Brugge
Publisher: Wiek Op
Printer: Walleyndruk, Brugge
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 134+8 illu
Condition: VG
Cover condition:
Binding: SC
Illustrated: z/w foto's

- Inhoud:

Een Zondag in den Westhoek.
Tusschen Water en Heuvelen.
Victor Cassiman.
De Emmaüsgangers van Vermeer.
Teekeningen van Rubens.
Schoonheid en Leelijkheid in Zuid-Brabant.
Jongdietsche Geluiden.
Prosper de Troyer.
Gezelle.
Rodenbach en Wij.
Jan van Eyck herdacht.
Het volksche Lied.

Lijst der afbeeldingen:
Landschap bij KasseI - Foto Sipho.
De Schelde bij Dendermonde - Foto Vermeulen.
Moeder Armoede, door Victor Cassiman - Foto Lumière.
De Emmaüsgangers van Vermeer - Foto Boymans-Museum.
Zittende Jonker, teekening van P . P. Rubens.
Kerkje te Ophem (Z. Brabant) - Archief-Foto.
De Goede Herder, door Prosper de Troyer.
Détail uit het Lam Gods van Van Eyck - Foto Brusselle, Brugge.