De Gulden Passer. Driemaandelijks bulletin van de Vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Nieuwe reeks - 20e jrg nrs 3 en 4

Diverse auteurs
€24,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1942
Place: Antwerpen
Publisher: De Nederlandsche Boekhandel
Edition: 1st
Language: NL + FR + EN
Pages: van p177 tot p338 (162p)
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC

- INHOUD
Dr. Franz Schauwers ; De Incunabeltijd. I. Historisch Overzicht.
Prosper Verheyden ; De Boerendans op Vlaamsche Boekbanden.
Dom Eligius Dekker O. S. B. ; De Bibliotheek van St. Rikiers in de Middeleeuwen (VIIe-XIIe Eeuw).
Dr. Gilb. Degroote : Vanden Drie Blinde Danssen.
Varia:
Over het Uithangteeken van 'n Antwerpschen Drukker 
(J. Gessler).
Een onbekend Middeleeuwsch Bewaarmiddel voor Archief en Bibliotheek (J. Gessler).
Boek en Prent:
I. Ledeganck. De drie Zustersteden 
(H. F. Bouchery).
II. Philippen & van den Wijngaert, Jan-Frans Cantré (H. F. Bouchery).
III. Bouchery & van den Wijngaert, P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis (Jan L. Broeckx).
Een Italiaansch Standaardwerk : De Enciclopedia del Libro (Dr. C. Debaive).
Druk en Uitgave te Brussel in de XVIe eeuw (Dr. F. Schauwel's).
Plantiniana (H. F. Bouchery).
De «Roode Leeuw» der Verdussen's (H. F. Bouchery).
Een nieuwe Rubriek : Libri Pretiosi (J. Gessler).
Bibliographische Kroniek.
Vereeniging der Antwerpsehe Bibliophielen. Verslag over de Werkzaamheden der Vereeniging gedurende de Jaren 1941 en 1942.
Boekbespreking:
Catalogus der kunsthistorische. Bibliotheek in het 
Rijksmuseum te Amsterdam.
Denucé : Geschiedenis van de Vlaamsche Kaartsnijkunst.
Stemplinger : De Boekhandel in de Oudheid.
Pilon : La vie de Famille au XVIIIe Siècle.
Gessler : De mystieke Wijnpers.
Gessler : Nihilistenwerk op historico-philologisch Gebied.
Erasmus : Lof der Zotheid.
Kuiper : Orbis Artium en Renaissance.
Limburg : Coornhert (H. P. Bouchery).
Initialschmuck französischer Frühdrucke (F. van den Wijngaert).
In Memoriam Dr. August Van Schevensteen (L. Philippen).