De Brabantsche Folklore, 18de jaar, nr 103-104 - 105-106 - 107 - 108

Diverse auteurs
€40,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1938-1939
Place: Brussel
Publisher: Dienst v. Geschiedkundige & Folkloristische Opzoekingen
Printer: Charles Peeters, Zoutleeuw
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 516
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: z/w illustraties

- Volledige jaargang in 4 delen.

- Inhoudstafel:
ADAMS JULES. - Het steenbakkersbedrijf vóór een dertigtal jaren
ALLARD J.- Volksrijmpje
ANCIAUX en COLLET P. - Het leven te Nijvel
BOURGUIGNON E. - Kinderspel & De Sint Rochuskapel te Perwez
BOXUS ROBERT. - Geneeskrachtige planten in Wallonië
CHOLEAU JEAN en DROUART MARIE. - Liederen en dansers in Bretagne
CLEMENT GASTON. - Het Nederlandsch lied & Hoe de gans te Visé bereid wordt
CLOSSON ERNEST. - Luxemburgers te Mechelen & Een volkslied te Rukkelingen & De Maclotte
CRICK LUCIEN Dr. - De Reisindrukken van Peeter Leyniers (XVIIIe eeuw)
DEGAND RICHARD. - De steen van den Veldwachter
DEXTERS G. H. - Sint-Markoen en 't Sint-Markoenzeer
DU CAJU OCT. - Een sanctje van den H. Servatius
DE BRUYN EDMOND. - Braeek Quilles
DE JAER. - Geschiedenis van Waver
DOOM R. - De Toren van Rotselaar
DE RYCKMAN DE BETZ Bon. - Généalogie der familie vander Veken
DEVOGEL VICTOR. - Tooneeltjes uit de geschiedenis van Brussel
DELTAND RICHARD. - Kapellen in de streek van Lessen-Edingen
DE MEYER VICTOR. - Nécrologie
DEWERT JULES. - Nécrologie
DAUMERS TH. - Nécrologie
DE CLERCQ AUGUSTA. - Een schoon gebruik bij het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand te Geeraardsbergen
DOUTREPONT A. en DELBROUILLE. - Het Kerstfeest in Wallonië
DE WARSAGE R. - Tafelgebruiken & Tooverkunst
FONCKE ELZA. - Van Sente Ontcommer
FONCKE ROBERT. - Een "Resaisine" van 's Graven stroem in de Schelde & Leuvense studenten roven een vrouwenlijk te Mechelen
GESSLER JAN Dr. - Over Bedevaartplaatjes en -vaantjes & Over Iepersche kinders en Rijsselsche gekken
GEIGER PAUL. - Duitsche Folklore
HENDRICKX FRANS. - Hakendover 1939 & Vertaling van : De Folklore in het werk van Th. van Cantimpré & Leuven in Legende en Folklore & Katelmuziek te Vilvoorde & Adel en Folklore
HERMANT PAUL. - De Folklore in het werk van Th. van Cantimpré & Geestigheid & Bibliographie van A. Van Gennep & Manuel de Folklore Français & Manuel Définition du Folklore door André Varagnac & Het museum van M. Joseph
HEUSE H. - De Burgerwacht te Genappe in 1830
HECQ GH. - De "Chaudeau" te Liernes & Begrafenisgebruik te Landelies
JACOBS EM. - Eenige aanteekeningen over de Folklore van Rotselaar
JANSSEN J. E. - Bibliographie der Antwerpsche Kempen
KÉON R. - Gebruik bij het drinken
LEFEVER P. J. - In het Begijnhof
LAMBERT GASTON. - Kapel en Beeld "du Try du Chêne" te Bonsval & Ontdekking van een steenen Kapel te Ways
LEFÉBURE. - Een vraagje
LAPORT GEORGE. - Folklore in Wallonië
LE MAIRE O. - Over grafsteenen
LEHMAN O. - Duitsche Volkskunst & Het bouwen in Sleeswijk Holstein
LEYDER JEAN.- In Afrika
LOUART en VAN HAUDENARD. - Bibliographie Quinquennale de l'Histoire du Hainaut
MARINUS ALBERT. - Bij het Proces der Weduwe Becker & Veroordeelde dieren & School voor doofstommen & Bevers in België & Ethnographie in Congo
MORTIER AD. - Oude Taxussen & De Vliegende draak & Dwaallichtjes & Les "vis 'tchapias" & Oude Taxusboomen
MEURANT RENÉ. - De Kermis te Ath
MINNE A. - Een pelgrimsvereeniging te Villers-la-Ville
NAUWELAERS J. - Ketelmuziek te Vilvoorde
PERGAMENI CH. - Psychologie van Brussel
PIERROT A. - Legende in de Vogeezen
QUIÉVREUX LOUIS. - Ketelmuziek bij verkiezingen & Brussel, stad des verderfs & Muziekinstrumenten
ROBYNS DE SCHNEIDAUER. - Adel en Folklore
REMOUCHAMPS J. M. - Nécrologie
SCHORPION J. - De Lieve-Vrouw van Rotselaar
SWAAN Eerw. Heer. - De pastorij te Merksplas
SAINTYVES P. - De 12 Apostelen en de 72 discipelen & Oorsprong der volkstradities betrekking hebbende op de dondersteenen & Herinnering
SCHOBEENS J. - De openbare parken
SLOTTE-DE BERT Mme. - Cendres du Passé
STROOBANT LOUIS. - Mariale Tentoonstelling te Mechelen & Het Museum te Mechelen & Het onweder en de bel & Nog een onuitgegeven portret van Mercurius van Helmont & St-Geurikskerk te Brussel & Het Vrijbroeck van Mechelen & Grafschriften te Assche & Boekennieuws & Het Martelarenplein te Brussel & Manneken-Pis bedreigd ! & Het oud-Koornhuis te Brussel & Het oude Hotel Hoogvorst & Het Museum van het Begijnhof te Diest & De Tumuli van Grimde & Tentoonstelling van het Water & Openluchtmuseas
STROOBANT LOUIS. - Het Museum te Nantes & Satirieke Grafschriften uit de XVIIe eeuw & Brusselsche herinneringen & Bibliographie over Le Folklore de Wallonie & Museum voor Folklore te Stavelot & Leuven in Legende en Folklore & Het werpen van katten te Ieperen & De oorsprong van Sneeuwwitje & Nog steeds van Helmont & De Brand in het Paleis te Brussel in 1731 & Eigenaardig Ceremonieel & Het Dragen van den Degen & Het Rubenshuis
TEN HOET PARSON W. H. - Wij brengen de Paardjes naar de markt & Wij leveren een paard af Te Neder-over-Heembeek
VARAGNAC ANDRÉ. - Définition du Folklore
VAN BOXMEER PH. - Oorlogsfolklore
VANDEN BERGHE. - Anderlecht door de tijden heen
VANDEREUSE JULES. - Reuzen in het Zwarte Land & Les "Pasquiges" dans l'Entre Sambre et Meuse
VANDERSTICHEL A. - Muziekkronijk
VAN GENNEP A. - Fransche Folklore
VAN HAELEN FRANÇOIS. - Nécrologie
VANHAMME MARCEL. - Een school voor doofstommen te Brussel in de XVIIIe eeuw
VANNÉRUS JULES. - De Koningin Brunehout
VAN WANZEELE A. - Teekening van Moosmaker en Moosvoerder
VOGELAERS J. B. - Nota's over Bertem
WELLENS CH. - Het begraven van Schinken te Achel
WILMET LOUIS. - Zoutleeuw.