Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi. Reisgids. 3de druk 1958

A.J. Moeller de Laddersous e.a
Leveringsdatum: 1-2 days
€95,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1958
Place: Brussel
Publisher: Inforcongo
Printer: Jos. Vermaut, Kortrijk
Edition: 3de uitgave
Language: NL
Pages: 792+illustraties
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: Integraalband
Illustrated: Overvloedig met foto's in z/w, sommigen in kleur & uitslaande kaarten.

- Zeldzaam.

INHOUDSTAFEL:
DEEL I. - ALGEMEENHEDEN.
I. - GESCHIEDENIS
Algemeenheden, p. 3 - Geschiedenis der inlandse stammen,
p. 4 - Geschiedenis van de Europese penetratie, p. 5 - Het
werk van Koning Leopold II van 1876 tot 1908, p. 9 -
Congo, Belgische kolonie, van 1908 tot heden, p. 14.
II. - VOLKENKUNDE
De rassen: cle pygmeeën, p. I ï - de negers (Bantu, Soedanezen,
Nijlnegers), p. 21 - de Hamieten, p. 23 - de
gearabiseerden, p. 24 - De talen, p. 25.
Het stoffelijk leven (voeding, kleding, opschik, economisch
leven), p. 25.
De maatschappelijke inrichting (familie, samenleving, enz.),
p. 30.
Godsdienstig leven (godsdienst, fetisjen, totemisme, enz.),
p. 33.
Kunst en Letteren, p. 36 - Dansen, p. 38.
III - AARDRIJKSKUNDE
Oppervlakte en bevolking, p. 41 - Geologie, p. 42 - Hydrografie,
p. 46 - Uitzicht van het land, p. 50.
De fauna, p. 53 - De flora, p. 59 - Het klimaat (neerslag,
temperatuur, enz.), p. 61 - De jaargetijden, p. 64.
IV. - ECONOkflSCH OVERZICHT
Het economisch stelsel, grondbezit, mijnregime, enz., p. 67
- Het Tienjarenplan, p. 69.
De voornaamste rijkdommen van Congo en RuandaUrundi
Landbouw: rijkdommen van het woud, p. 69 - Europese
teelten, p. 70 - Inlandse exportcultures, p. 76 - Inlandse
voedingsgewassen, p. 77.
Europese en inlandse veefokkerijen, p. 78 - Visvangst,
p. 80 - Instellingen belast met de ontwikkeling van de
landbouw, p. 81.
De mijnen, p. 81 - Nijverheids- en handelsondernemingen,
p. 87 - In- en uitvoer, p. 88.
De verkeerswegen
De spoorwegen, p. 88 - De bevaarbare waterwegen, p. 90
Het wegennet, p. 92 - Luchtverbindingen, p. 93.
Kolonaat, p. 93 - Arbeidskrachten, p. 94 - Financiën,
p. 94.
V. - ADMINISTRATIEVE INRICHTING
De administratie: Belgisch-Congo, p. 95 - Ruanda-Urundi,
p. 96 - Territoriale indeling, p. 97.
Het gerecht, p. 99.
Het onderwijs, p. 100 : hoger onderwijs, p. 100 - Europees
stelsel, p. 100 - Congolees stelsel, p. 103.
Geneeskundige dienst, p. 104.
Erediensten en missies, p. 107.
VI.- NATUUR BESCHERMING
De nationale parken (toerisme, ligging der parken), p. 109 -
De jachtreservaten (algemene, gedeeltelijke, enz.), p. 113 -
Visreservaten, p. 116 - De beschermde dieren; de schadelijke
dieren, p. 117.
VII. - lACHT EN VISVANGST
De jacht
Reglementering van de jacht (decreet, erejachtluitenants,
enz.), p. 121 - De jachtgebieden, p. 123 - De jachtdomeinen,
p. 124 - Jachtmethodes (inlandse, Europese),
p. 125.
Praktische raadgevingen voor de jagers: jacht op grof wild,
op klein wild, gevaarlijke dieren, p. 126.
Praktische inlichtingen: invoer van wapens, p. 133 - Jachtverloven
(soorten, taksen), p. 135 - De jachtseizoenen,
data van opening, trofeeën, p. 138.
De visvangst
Reglement op de visvangst, p. 139 - De meest belangwekkende
vis soorten , p. 140 - De visgebieden, p. 140 -
Vismethodes der inlanders, p. 141 - Vangst van grote vissen,
raadgevingen, p. 142 - Vangst van kleinere vissen,
raadgevingen, p. 143 - Praktische raadgevingen, p. 144.
VIII. - PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Bureau voor toerisme - Vertegenwoordigers in het buitenland
- Uitgaven, p. 145.
Toelatingsvoorwaarden in Belgisch-Congo: Belgen en buitenlanders,
p. 147 - Borgtocht, p. 148 - Grensbewoners, p. 149
- Deviezen, immatriculatie, p. 150.
Tolformaliteiten, bagage, p. 150 - Wapens en munitie, p. 151
- Voertuigen, p. 151 - Inklaring, p. 152.
A utomobiel verkeer
Speciale uitrusting
Hotels, restaurants, etappehutten, p. 155 - Lijst der hotels
en restaurants, p. 156 - Aanvullende logiesmogelijkheden,
etappehutten, p. 163.
Posterijen, telefoon- en telegraafdiensten
Po,tdienst, tarieven, p. 163 - Televerbindingen, p. 167
- Telegraaf, taripen, p. 167 - Telefoondienst, tarieven,
p. 169 - Maritieme radiodienst, p. 171.
Hygiëne
Enkele raadgevingen, p. 172 - Tropische ziekten, p. 173
- Voornaamste ziekenhuizen voor blanken, p. 176.
Banken: bankinstellingen, p. In - Munt, deviezen, overdracht
van geldsommen, p. 178.
Allerlei:
Cartografie, p. 178 - Diplomatieke vertegenwoordigers,
p. 179 Nieuwsbladen en tijdschriften, p. 180 -
Voornaamste verenigingen in België en in Congo, p. 181
- Reisbureaus in Congo, huren van auto's, p. 183 -
Musea, p. 186 - Commissie voor landschappen, monumenten
en inlandse meubelen, p. 186.
IX. - TOEGANGSWEGEN EN VERVOER NAAR
CONGO
Toegangswegen over zee
Vertegenwoordigers en agentschappen van de scheepvaartlijnen,
p. 189 - Toegangswegen: Matadi, p. 191 -
Lobito, p. 193 - Pointe-Noire en Kaapstad, p. 194 -
Mombasa, Dar-es-Salaam, Beira, Lourenço Marques, Alexandrië,
p. 195.
Toegangswegen te land
Spoorwegen.' Lobito, p. 197 - Zuid-Afrika en Rhodesia,
p. 199 - Mozambique, p. 199 - Brits-Oost-Afrika, p. 200
- Pointe-Noire, p. 201.
Wt"gen.' Frans-Equatoriaal-Afrika, p. 202 - Soedan, p. 206
- Brits Oost-Afrika, Kenya, p. 206 - Tanganyika Territory,
p. 208 - Rhodesia en Angola, p. 209.
Toegangswegen per vliegtuig
Sabena, p. 211 - Sobe1air, p. 212 - P.A.A., Air France,
U.A.T., K.L.M., p. 213 - T.A.P. en andere lijnen, p. 214
- S::tbcna-taricven, p. 214.
Luchttoerisme naar en in Congo
X. - BINNENLANDSE VERKEERSMIDDELEN
Het openbaar vervoerwezen in de kolonie
Spoorwegen.' B.C.K.-net, uurroosters en tarieven, p. 221
- C.F.L.-net, uurroosters en tarieven, p. 225 - Otraco-net,
uurroosters en tarieven, p. 228.
Binnenscheepvam·t.' Otraco-net, uurroosters en tarieven,
p. 230 - C.F.L.-net, uurroosters en tarieven, p. 235 -
Net der Kolonie en van het Albertmeer, p. 237.
Wegennet: de voornaamste wegenassen, p. 238 - Andere
interessante wegen, p. 244 - Vervoer in concessie: Messageries
Automobiles du Sankuru, tarieven, p. 245 - Vicicongo,
tarieven, p. 247 - Sotranscongo, tarieven, p. 249
- Otraco, tarieven, p. 250 - Allerlei, p. 250.
Luchtverkeer: p. 250 - Sabena, p. 251 - Inlichtingen
voor de reizigers, p. 253 - Tarieven, p. 254 - Air-Brousse,
p. 257 - Sobelair, p. 258.
Safari's, camping, p. 259.
 
DEEL II. - LAND EN VOLK.
1.- DE VOORNAAMSTE BEZIENSWAARDIGHEDEN
Oostprovincie - Kivu - Ruanda-Urundi
OOSTPROVINCIE : Visserijen te Stanleystad, Tshopo,
p. 263 - Wanie RukuIa, Yangambi en het Ineac, p. 264 -
Epulu, p. 265 - Gangala na Bodio, p. 266 - Het Albertmeer
en de Beneden-Semliki, p. 268 - De watervallen van
de Tse-rivier, p. 270 - Het Ituri-woud en de grotten van
de Hoyoberg, p. 271.
KIVU : De Ruwenzori, p. 275 - Het Edwardmeer en het
Nationaal Albert Park, p. 282 - De Virunga of de vulkanen,
p. 285 - De Mokotomeren, p. 291 - Het Kivumeer,
p. 292 - Het Tanganikameer, p. 293 - De watervallen
van de Kyimbi, p. 294.
RUANDA-URUNDI, p. 295 ; het Bulera- en het Luhondomeer,
p. 296 - De watervallen van de Kagera en de
Migongo, p. 298 - De meest zuidelijke bron van de Nijl
en de piramide, p. 300 - De watervallen van de Nyakayi,
p. 303.
Provincie Leopoldstad
Leopoldstad, de Atlantische kust, p. 303 - Mayumbe en
het Kristalgebergte, p. 304 - De kloven van de Kwilu en
de Van den Berghe-grot, p. 305-306 - De grotten van
Thysstad en de ruïnes van Mbanza Mbata, p. 306-307 -
De watervallen van de Inkisi, p. 307 - Het kanon van
Ngidinga en het kruis van Mbata Makela, p. 308 -
Kwango en de Wilhelmwatervallen, p. 309 - De Lippens-,
de Ruttenwatervallen, de watervallen van de Inzia, p. 311
De Lukwilakloof, enz., p. 312.
Kasai en Katanga
KASAI, p. 313; de watervallen van Mai Munene en de
watervallen van de Lulua, p. 314 - Grotten en watervallen
van de Lubi, p. 314 - Het Munkamba- en het Fwameer,
p. 315.
KATANGA, p. 315; het Kisale- en het Upembameer,
p. 31? - De Kundelungu en de Lofoi, p. 317 - De watervallen
van de Lufira te Kiubo, p. 318 - De Panda en de
watervallen en grotten nabij Lubudi, p. 320 - 'De watervallen
en grotten van de Kilubi, p. 32l.
De centrale kom
De Congostroom en de Kasai, p. 323 - Prauwtochtjes,
Eala, p. 325.
H. - ENKELE BELANGWEKKENDE VOLKSSTAMMEN
Oostprovincie, Kivu, Ruanda-Urundi
De Wagen ia, p. 326 - De Lokele, Topoke, gearabiseerden,
p. 327 - Babali, Mambela en Anyoto, p. 328 - Mangbetu,
p. 329 - Azande, p. 330 - Ngbandi, Kakwa, Lugware,
p. 331 - Pygmeeën, Balese, Bambuba, schotellipvrouwen,
p. 332 - Warega, p. 333 - Bambuli, p. 334 - Batutsi,
p. 335
Leopoldstad, Neder-Congo, Kwango
Basundi, Bakongo, p. 339 - J3ayaka, Bapende, p. 340.
Kasai en Katanga
Bakuba, p. 342 - Baluba, p. 343 - Basala Mpasu, p. 343
- Batshioko, p. 345 - Bayeke, p. 345 - M'Siri, p. 346.
De centrale kom en de stroom
De Mongo, p. 350 - Bakutu, Bankutshu, p. 351 - Booli,
Dengese, Ngombe, Bwaka, p, 352.
 
DEEL III. - BESCHRIJVING DER REISWEGEN. - ALGEMENE
OPMERKINGEN.
A. - DE LUCHTWEG
B. - DE ZEEWEG
C. - REISROUTES LANGS DE WEG
1. - MA YUMBE EN DE AS MAT ADI-LEOPOLDSTAD
W. 1 - Weg Matadi-Boma-Moanda, p. 367.
W. 2 - Weg Matadi-Tshela, p. 370.
2a - Tshela-Luozi, p. 37l.
W. 3 - Weg Boma-Tshela, p. 372.
W. 4 - Weg Matadi-Leopoldstad, p. 373.
4a - Lufu-Kinganga, p. 374 - 4b - SongololoSan
Salvador-Loanda, p. 374 - 4c - KimpeseLuozi,
p. 375 - 4d - Weg naar Angola, p. 375
- 4e - Sona Bata-Sanga-Kasangulu, p. 379.
11. - DE AS WEST-ZUIDOOST: LEOPOLDSTAD ELISABETHSTAD
W. 5 - Weg Leopoldstad-Popokabaka, p. 391.
5a - Weg naar Angola, Leopoldstad-Loanda,
p. 393.
W. 6 - Weg Popokabaka-Kenge-Kikwit, p. 395.
6a - Popokabaka-Banningstad, p. 395.
W. 7 - Popokabaka-Kimbao-Kikwit, p. 400.
7a - Popokabaka-Kasongo Lunda-Wilhelmvallen,
p. 400.
W. 8 - Weg Kikwit-Banningstad, p. ·402.
W. 9 - Weg Kikwit-Idiofa-Tshikapa, p. 405.
9a - Tshikapa-Vila-Luso-Lobito, p. 408 9b -
Tshikapa-Karelstad-Luebo, p. 409.
W.IO - Variante Kikwit-Gungu-Tshikapa, p. 410.
10a - Kikwit-Feshi, p. 411 - lOb - GunguKahemba
en Kahemba-Wilhelmvallen, p. 412.
W.II - Weg Tshikapa-Luluaburg, p. 414.
Ila - Luluaburg-Luebo, p. 415.
W.l2 - Weg Kikwit-Francquihaven, p. 418.
12a - Weg naar Mangai,p . 419 - 12b - Francquihaven-
Karelstad, p. 420.
W.13 - Weg Francquihaven-Luluaburg, p. 421.
13a - Mweka-Mushenge, p. 422 - l3b - MwekaLuebo,
p. 422 - l3c - Mweka-Lusambo, p. 423.
W.14 - Weg Luluaburg-Kamina, p. 424.
14a - Dibaya-Fwameer-Dimbelenge, p. 425 -
14b - Mwene Ditu-Bakwanga-Kabinda, p. 427 -
14c - Luputa-Gandajika-Kabinda, p. 428.
W.15 - Weg Kamina-Bukama-Lubudi-Jadotstad, p. 432.
15a - Kabomlo Dianda-Mwanza-Manono, p. 433.
W.16 - Weg Kamina-Kolwezi-Jadotstad, p. 440.
W.17 - Weg Jaclotstad-Elisabethstad, p. 444.
W.18 - Weg Elisabethstad-Sakania-Ndola, p. 452.
18a - Elisabethstacl-Tshinsenda-Nclola, p. 453
18b - Elisabethstad-Mokambo-Fort Rosebery, p.
454 - 18c - Elisabethstad-Mokambo-Ndola,p . 454
- 18d - Bezoek aan cle Giraudwatervallen,
p. 455.
III. - DE AS WEST-OOST
A. Verbindingsweg Leopoldstad-Bukavu
Luluaburg-Bukavu langs de zuidelijke weg
W.19 -- Weg Luluaburg-Dibaya-Bakwanga-Kabinda,p . 458.
W.20 - Weg Kabincla-Tshofa-Sentery,p. 461.
20a - Kabinda-Lubefu, p. 462.
W.21 - Weg Sentery-Kasongo, p. 464.
W.22 - Weg Kasongo-Kampene-Kamituga-Bukavu, p. 466.
22a - Kasongo-Kindu, p. 467 - 22b - KasongoPangi-
Kalima, p. 467 - 22c - Lusenge-LukabiaShabunda,
p. 469 - 22d - Mwenga-Fizi, p. 470
- 22e - Tshibeke-Nya Ngezi-Bukavu, p. 471 -
22E - Tshibeke-Nya Ngezi-Usumbura, p. 472.
Luluabul'g-Bukavu via Lusambo
W.23 - Weg Luluaburg-Lusambo, p. 480.
W.24 - Weg Lusambo-Sentery, p. 481.
Luluaburg-Bukavu via Lusambo en Kibombo
W.25 - Weg Lusambo-Lubefu-Kibombo-Kasongo, p. 483.
25a - Kibombo-Kindu, p. 484.
Luluaburg-Bukavu via Katako Kombe-Kindu
W.26 - Weg Lusambo-Katako Kombe-Kindu, p. 486.
26a - Katako Kombe-Lodja, p. 487.
W.27 - Weg Kindu-Shabunda-Bukavu, p. 490.
27a - Kindu-Stanleystad, p. 490 - 27b -
Shabunda-Kasese-Stanleystad, p. 493.
B. Verbinding Leopoldstad-Usumbura-Kampala
W.28 - Weg Scntery-Kongolo, p. 495.
W.29 - Weg Kongolo-Kabambare-Fizi-Usumbura, p. 497.
29a - Kongolo-Kasongo, p. 497.
W.30 - Weg Usumbura-Astrida-Kigali-Kampala, p. 506.
30a - Muramvya-Kitega, p. 507 - 30b - AstridaBukavu,
p. 509 - 30e - Nyanza-Kibuye, p. 510
- 30d - Astrida-Ruhengeri, p. 512 - 30e -
Kigali-Ruhengeri, p. 513 - 30E - Kigali-Biumba,
p. 514 - 30g - Kayonza-Kibungu, p. 515 -
30h - Gorora-Biumba, p. 516.
C. Verbiqding Leopoldstad-Luluaburg-Albertstad
W.31 - Weg Kongolo-Nyunzu-Albertstad, p. 518.
W.32 - Weg Sentery-Kabalo, p. 523.
W.33 - Weg Kabalo-Albertstad, p. 524.
IV. - DE AS WEST-NOORDOOST
W.34 - Weg Francquihaven-Dekese-Lome1a-Ike1a, p. 527.
34a - Weg naar Lodja, p. 530.
W.35 - Weg Luluaburg-Lodja-Lome1a-Ikela, p. 531.
35a - Bena Dibele-Kole, p. 532.
W.36 - Weg Ike1a (Opala)-Stanleystad, p. 534.
36a - Stanleystad-lsangi-Basoko, p. 536.
V. - VERBINDINGSWEGEN MET VERTREK UIT
STANLEYSTAD
A. Verbindingsweg Stanleystad-Kampala-Mombasa
W.37 - Weg Stanleystad-Nia Nia, p. 542.
W.38 - Weg Nia Nia-Mambasa, p. 545.
W.39 - Weg Mambasa-Beni, p. 547.
W.40 - Weg Beni-Kasindi-Kampala, p. 549 - Weg BeniMutwanga,
p. 550.
40a - Beni-Kasindi-Kabale, p. 552.
B. Verbindingsweg Stanleystad-Albertmeer
W.41 - Weg Mambasa-Bunia, p. 553.
W.42 - Weg Bunia-Kasenyi, p. 555.
42a - Bunia-Gety-Boga, p. 556.
C. Verbindingsweg' Stanleystad-J uba (Nijl)
W.43 - Weg Nia Nia-Mungbere-Watsa, p. 557.
W,44 - Weg Watsa-Faradje-Aba-Juba, p. 560.
D. Verbindingsweg Stanleystad-Uele
W,45 - Weg Nia Nia-Paulis-Niangara, p. 562.
W.46 - Weg Stanleystad-Buta, p. 568.
De koninklijke weg Congo-Nijl, p. 570.
W.47 - Weg Buta-Aketi-Bumba, p. 571.
W,48 - Weg Buta-Niangara-Aba-Juba, p. 573.
48a - Titule-Ango, p. 574.
W.49 - Weg Stanleystad-Lubutu-Walikale-Bukavu, p. 579.
VI.- DE AS WEST-OOST MET VERTREK UIT
LOBITO
W.50 - Weg Lobito-Dilolo, p. 585.
A. Verbindingsweg Lobito-Elisabethstad
W.51 - Weg Dilolo-Kolwezi-Jadotstad, p. 588.
Sla - Kasaji-Sandoa, p. 590 - 5lb - KasajiKamina,
p. 590.
B. Verbindingsweg Lobito-Albertstad
W.52 - Weg Dilolo-Sandoa-Kamina, p. 591-
W.53 - Weg Kamina-Kabongo-Kabalo, p. 594.
C. Verbindingsweg Lobito-Usumbura
W.54 - Weg Kamina-Kabongo-Kongolo, p. 597.
D. Verbindingsweg Lobito-Bukavu
W.55 - Weg Kamina-Kabongo-Sentery, p. 598.
E. Verbindingsweg Lobito-Luluaburg
W.56 - Weg Dilolo-Sandoa-Kapanga-Dibaya, p. 599.
56a - Variante via Luisa, p. 601.
VII.- DE AS NOORD-ZUID
W.57 - Weg Bangassou-Bondo-Buta, p. 605.
57a - Bondo-Bili, p. 608.
W.58 - Weg Bangui - Banzystad - Yakoma - Monga· Buta,
p. 609.
58a - Libenge-Gemena, p. 611.
W.59 - Weg Buta-Paulis-Mambasa, p. 614.
59a - Paulis-Dungu, p. 616 - 59b - Pau1is-Watsa,
p. 617.
W.60 - Weg J'uba-Aba-Bunia, p. 618.
60a - Aru-Adranga-Doko-Watsa, p. 619 - 60b -
Gote-Mahagihaven, p. 621 - 60c - Djugu-B1ukwaKwandruma-
Mahagi, p. 624.
W.61 - Variant: Weg Watsa-Dubele-Kilo-Bunia, p. 625.
W.62 - Weg Bunia-Komanda-Beni, p. 628.
W.63 - Weg Beni-Lubero-Rutshuru-Goma, p. 630.
Weg Butembo-Manguredjipa, p. 632 - 63a -
Butembo-Lubero via Musienene, p. 633 - 63b -
Kanyabayonga-Sake, p. 637 - 63c - RutshuruKampala,
p. 641 - 63d - Rutshuru-Ruhengeri,
p. 641 - 63e - Goma-Ruhengeri-Biumba-Gabiro,
p. 649.
W.64 - Weg Goma-Sake-Kalehe-Bukavu, p. 652.
Goma-Masisi, p. 653.
W.65 - Weg Goma-Kibuye-Shangugu-Bukavu, p. 656.
W.66 - Autosnelweg Bukavu-Usumbura, p. 659.
W.67 - Weg Shangugu-Usumbura, p. 661 .
W.68 - Weg Usumbura-Uvira-Fizi-Albertstad, p. 663.
W.69 - Weg Albertstad-Kapona-Manono, p. 664.
69a - Kapona-Boudewijnstad en BoudewijnstadPweto,
p. 665 - 69b - Kapona-Pweto, p. 667.
W.70 - Weg Albertstad-Kiambi-Manono, p. 670.
W.71 - Weg Manono-Mitwaba-Jadotstad, p. 671.
7Ia - Mitwaba - Sampwe - Minga - Elisabethstad,
p. 674.
ENKELE VERBINDINGSWEGEN VAN UIT USUMBURA"
w.n - Weg Usumbura-Kitega, p. 675.
72a - Kitega-Bururi-Nyanza Meer, p. 678 - 72bKitega-
Rutana, p. 680 - 72c - Kitega-Ruyigi,
p. 682 - 72d - Kitega-Muhinga, p. 683.
W.73 - Weg Kitega-Ngozi-Astrida, p. 684.
W.74 - Rondrit Usumbura - Nyanza Meer - Bururi - Usumbura,
p. 686.
VIII. - VERBINDINGSWEGEN MET VERTREK UIT
COQUILHAT STAD
W.75 - Weg Coquilhatstad (Bikoro)-Ingende, p. 69l.
W.76 - Weg Ingende (Loolo)-Boende, p. 693.
76a - Ingende-Befale-Basankusu, p. 694 - 76b -
Boende-Monkoto, p. 697.
W.77 - Weg Boende-Bokungu-Ikela, p. 697.
77a - Variant Boende-Bokungu, p. 699.
W.78 - Weg Boende-Bongandanga-Gundji (Lisala), p. 700.
78a - Boende-Djolu-Yahuma, p. 70l.
W.79 - Weg Lisala-Budjala-Kungu-Libenge, p. 703.
79a - Bozene-Gemena, p. 705.
W.80 - Weg Lisala-Businga-Banzystad, p. 706.
80a - Businga-Gemena, p. 707.
W.81 - Weg Lisala-Bumba, p. 708.
8la - Lisala-Yakoma, p. 709.
D. - REISWEGEN MET OPENB ARE VER VOERMIDDELEN
I. - BUURTSPOORWEG VAN MA YUMBE
11. - SPOORWEG MAT ADI-LEOPOLDSTAD
lIl. - VERBINDING LEOPOLDST AD-KW ANGOKASAI-KATANGA
a) Scheepvaartlijn Leopoldstad - Francquihaven, p. 714
Scheepvaartlijnen Banningstad - Kenge en Banningstad -
Kikwit, p. 715.
b) B.C.K.-spoorweg Francquihaven-Elisabethstad, p. 716 -
Aansluitingen van de M.A.S. met vertrek uit Luluaburg,
p. 718, uit Kamponde, p. 719, uit Luputa, p. 719.
IV. - LEOPOLDST AD-ALBERTST AD (KINDU)USUMBURA
a) en b) Leopoldstad-Kamina, p. 721.
c) Spoorweg Kamina-Albertstad (Kindu), p. 72l .
d) Scheepvaartdiensten op het Tanganikameer, p. 723.
V. - VERBINDING LOBITO-KAT ANGA en LOBITOALBERTST
AD-USUMBURA
a) Spoorweg Lobito-Elisabethstad, p. 724 - Aansluitingen
van de M.A.S. met vertrek uit Diloio en uit Kasaji, p. 725.
b) Spoorweg Lobito-Albertstad, p. 726.
VI. - VERBINDING LEOPOLDST AD-LEOPOLD IlMEER
Scheepvaa.rtlijn op dc Lukenie: Kutu-Dekese, p. 728.
VII. - VERBINDING LEOPOLDST AD-ST ANLEYST AD
De bevaarbare bijrivieren
Lijn van de Maringa, p. 740 - van de Lopori, p. 741 -
van de lkelemba, p. 741 - van de Busira-Tshuapa, p. 741
- van de Lomela, p. 742 - van de Momboyo-Luilaka, p. 742
van het Tumbameer, p. 743 - van de Mongala, p. 743 -
van de Ubangi, p. 743.
vnT.- VAN STANLEYSTAD NAAR HET TANGANIKAMEER
EN KATANGA
1) Per spoorweg en per boot
Spoorweg Stanleystad-Ponthierstad, p. 744 - Scheepvaartdienst
op de Lualaba, Ponthierstad-Kindu, p. 745 - Spoorweg
Kindu-Albertstad en Elisabethstad, p. 746 - Scheepvaartdienst
Kabalo-Bukama, p. 746.
2) Langs de weg naar het noordoosten, het oosten
en het zuidoosten
Stanleystad-Buta, enz.; Stanleystad-Paulis, enz.; StanleystadGoma,
enz., p. 748.
3) Dienst op het Kivumeer
4) Bukavu-Uvira