Dit product is helaas niet meer beschikbaar

50 jaar Architectuur Brussel (1939 -1989). (exhibition catalogue)

Diverse auteurs
€20,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1989
Place: Brussel
Publisher: CERAA
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 226
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated. 

- Flaptekst:
Deze tentoonstelling is georganiseerd op initiatief van de Orde van Architecten die ter gelegenheid van dit evenement wil terugblikken op het vijftigjarige bestaan van de wet die de opdracht van de architect in België wettelijk vastlegde.
Anderzijds, als gevolg van de recente oprichting van het Hoofdstedelijk Gewest, heeft Brussel volledige autonomie verworven op het gebied van openbare ordening en vrijwaring van het architecturale erfgoed. Ook voor het openbaar-vervoerbeleid en het beheer van openbare voorzieningen is de hoofdstad nu zelf verantwoordelijk.
Daarom lijkt het ons interessant de balans op te maken van wat er de afgelopen vijftig jaar in de hoofdstad op architecturaal vlak, op het gebied van ruimtelijk beheer en inzake stedebouw werd verwezenlijkt.
Hierdoor zou aan de hand van een historisch overzicht een bewustwording op gang kunnen komen van de evolutie van een moderne stad met op de achtergrond nieuwe levensopvattingen en een economische en technische ontwikkeling die in de geschiedenis van ons land nog nooit is voorgekomen.
Deze gedaanteverandering is de weerspiegeling van een cultuur en een beschaving die met de technische revolutie worden geconfronteerd.
Bestaat er in de architectuur nog een streven naar kwaliteit van de plaatsen? Is de politieke wil aanwezig? Hoe is die gegroeid?
Voelen de inwoners van Brussel zich hierbij betrokken?
Deze manifestatie heeft niet de ambitie een volledige en systematische studie te zijn van de opvallende architecturale verwezenlijkingen uit de periode 1939-89. Er werd een subjectieve keuze gemaakt van gebouwen en plaatsen die hun stempel drukten op dit tijdperk en die als voorbeelden kunnen dienen voor de opzet van de tentoonstelling die van 7 oktober tot 10 november in de Albert I-bibliotheek wordt georganiseerd.
 
Inhoud:
1. Inleiding
Inleiding door G. Vranckx, L.J. Baucher, A. Aga
2. Thema's
1. De overgangsjaren - P. Burniat
2. Het jaar 1958 - P. Burniat
3. Het nieuwe Brussel - C. Feron
4. De opkomst van de urbaniteit - R. Matthu
5. Modernisme en traditie - R. Matthu
3. Essays
1. De dag niet prijzen voor het avond is - P. Puttemans
2. De drie grote schokken - J. Vandevoorde
3. Een halve eeuw bouwkunst - J. Victoir
4. Brussel, Hoofdstad van Europa - F. Gaspar
5. Behoud en bescherming van het architecturale patrimonium - V.G. Martiny
6. Brussel in onze denkwereld - W. Serneels
4. Het behoud te Brussel van het architecturaal staatspatrimonium. Regie der Gebouwen
5. Instituten voor architectuur en stedebouw - M. De Wilde
6. Synoptische tabel - L. E. de Coster
7. Bibliografie.
Productlabels