Wij mensen: religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken

Th. P. VAN BAAREN
€19.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: MCMLX (1960)
Place: Utrecht
Publisher: Erven J. Bijleveld
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 264
Condition: VG
Cover condition: No DJ
Binding: HC
Illustrated: z/w foto's van maskers en beelden.

Primitieve kunst ivm godsdienst.

- INHOUD:
Voorwoord. 
I Van wilde tot medemens. 
II 'Primitieve mentaliteit'.
III - Facetten van religie, wereldbeschouwing en mensbeschouwing: 1 inleiding 2 god en goden; geesten en voorouders 3 cultuurbrengers en dema-goden 4 mens en dier in de primitieve religies 5 mana en taboe 6 heilige voorwerpen 7 heilige mensen 8 de mens : leven en dood 9 wereldschepping en wereldorde 10 mythe en rite. 
IV Magie.
V Kunst van 'primitieve' volken.
VI Wij mensen.
Aantekeningen.
Aardrijkskundig register.
Zaak- en naamregister.
Toelichting bij de illustraties.

- FLAPJE:
WIJ MENSEN:
Hoewel wij ons op technisch gebied steeds verder en steeds sneller van de 'primitieven' verwijderen, is toch op allerlei andere punten voortdurend duidelijker gebleken hoe dicht de 'primitieve' volken en wij nog bij elkaar staan. Het verder doordringen van deze nieuwe visie wordt echter helaas belemmerd door het voortleven van theorieën, die weliswaar in vakkringen steeds minder aanhang vinden, maar die voor grote groepen daarbuiten nog vaak als het laatste woord van de wetenschap gelden. Dit boek tracht een nuchterder, en naar de schrijver meent juister en in wezen dieper, inzicht te geven in het geestelijk leven der 'primitieve' volken, met name in hun godsdienst en kunst. Om dit te kunnen doen moeten vele gevestigde opvattingen bestreden worden. Wat dit betreft is deze studie voornamelijk gericht tegen de theorieën van Lévy-Bruhl en van der Leeuw. De auteur hoopt echter niet uitsluitend negatief te werk te zijn gegaan, maar er tevens in geslaagd te zijn voor hetgeen hij afbreekt iets nieuws in de plaats te stellen. Vele stammen, over de gehele wereld verspreid, geven zichzelf een naam die niets anders betekent dan 'mensen' of 'wij, de mensen'. De titel - aan dit gebruik ontleend - geeft hoofdthema en leidmotief van het boek aan, en houdt een programma in, zelfs meer: een belijdenis van schrijvers geloof aan de eenheid van het menselijk geslacht. De tekst werd zo gesteld, dat deze voor alle ontwikkelde belangstellenden leesbaar is, terwijl de achterin toegevoegde noten en verwijzingen een wetenschappelijke verantwoording vormen. Voor de illustraties werden uit eigen collectie voorwerpen gekozen, die niet eerder zijn afgebeeld.