Stedelijkheid & kwaliteit: visie & partnerschap

BRAUN, S., ADRIAENSSENS, I., LOMBAERDE, P., DE WANDELER, V.
€22.50
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1998
Place: Antwerpen - Brussel
Publisher: Stad Antwerpen - Koning Boudewijnstichting
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 270
Condition: As New
Cover condition: As New
Binding: SC
Illustrated. 

- Inhoud:
Inleiding en opzet van het procescongres en het boek
Eric Antonis [Kwaliteit & stedelijkheid - een gemeenschappelijke zorg of nachtmerrie?]
Koning Boudewijnstichting - Tinne Vandensande [Stedelijkheid en Kwaliteit - een cultuur van dialoog en wisselwerking]
Stedelijke uitbreiding
Inleiding
Jan Van Alsenoy [Stad aan de stroom - werken aan kwaliteit en communicatie]
Mieke Vogels [Stelling voor procescongres 'Stedelijkheid & Kwaliteit']
René Daniëls [Ontwikkelingskansen van 'het Eilandje']
Jan De Waal - Ton Schaap [De herwaardering van het Oostelijk Havengebied]
Fer Felder [De rol van corporaties bij de herwaardering van de stad en de invulling van het begrip kwaliteit]
Paul Kuitenbrouwer [De magie van de stad]
Sjoerd Soeters [Het Java-eiland - de traditie en het karakter van de stad]
Stedelijke invulling
Inleiding
Heins Willemsen ['Het geloof is het mooiste excuus geweest voor het stenen machtsvertoon']
Edsard Kylstra [Maria plaats - bouwen in een immuniteitsstructuur]
Albert Ketelaars [De rol van het Ontwikkelingsbedrijn
Walter De Boer [Procescoördinatie]
Jan Koning [De openbaarheid van de welstandscommissie]
Andreas Mühlbauer - Siegfried Dengier [Woningsrenovatie 'pfahlstrasse' - de motivatie van de administratie]
Andreas Hild [Architectuur en communicatie[
Stedelijke tekens
Inleiding
Willem-Jan Neutelings [ABN-AMRO-Bank Amsterdam]
Meinrad Morger [Schoolgebouw 'Klybeck-Dreirosen' Bazel]
Kees Rijnboutt ['De resident' Den Haag]
Xaveer de Geyter [Historisch Museum Vleeshuis Antwerpen]
Jean Marc Ibos en Mirto Vitart [Museum voor Schone Kunsten Lille]
Stedelijk beleid
Inleiding
Adri Duivesteijn [Stedelijkheid en kwaliteit - het belang van het publieke opdrachtgeverschap]
Wytze Patijn [Adviseren, stimuleren, coördineren en voorwaarden scheppen - het werk van de rijksbouwmeester in Nederland]
Heins Willemsen [Het wijkbeleid van de gemeente Utrecht]
Filip De Pau [Stedelijkheid en kwaliteit in Eeklo]
Eric Antonis [Stedelijkheid in Antwerpen - drie beleidscriteria]
J.-R Charbonneau [Het beleid inzake openbare ruimte in lyon]
Stedelijke oefening
Inleiding
Jan Rombouts [Stedelijkheid & kwaliteit & beleid]
Piet lombaerde [Bedenkingen van een stedenboukundige bij het procescongres 'Stedelijkheid & Kwaliteit']
Erik Wieërs [Observaties van een architect]
Dirk Janssen IObservaties bij het procescongres als architect]
Catrinus Tuinstra [Stedenbouw vanuit marktprincipes ]
Marc Santens [Naar een participatie met wisselende posities van de gebruiker]
Koen Van Synghel [De kwaliteiten van kwaliteit - over architectonische kwaliteitscriteria & kritiek]
Wivina Demeester [Het profiel en de taken van een Vlaams bouwmeester]
Werkgroep stadsbouwmeester - Stad Antwerpen [De Antwerpse stadsbouwmeester]
Dienst Monumentenzorg - Stad Antwerpen [De Antwerpse welstandscommissie]
Bijlagen 
Frank Adriaensen [Form Follows Finance]
Diener & Diener
Joseph Abram [Realisme en objectiviteit]
Roger Diener [Architectuur en stedelijkheid]
Inhoudstafel
Colofon.