Sorry - this product is no longer available

Sport In De Kunst

Diverse auteurs
€14.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1986
Place: Berchem
Publisher: SPORTA VZW
Edition: 1st
Language: NL-FR-GE-EN
Pages: 190
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC

- 50 jaar SPORTA werd gevierd met een tentoonstelling "Sport in de Vlaamse schilderkunst en grafiek". Dit boek wil daaraan blijvend herinneren.

- Lijst van de kunstenaars: BAEYENS Martin R; BAUGNIET Marcel-Louis; BENITI Cornelis; BILQUIN Jean; BOSSCHEM Willy; BREMS Walter; BRUSSELMANS Jean; BURSSENS Jan; CANTRE Jan-Frans; CLEEREN Colette; COBBAERT Jan; COLPIN André; COULON Berthe; DANIELS Albert; DE BRUYNE Dees; DE CLERCK Antoon; DE COSTER Jean-Pierre; DE GRAVE Jean-Jacques; DE KEYSER Raoul; DE KRAMER Enk; DE PILLECIJN Kris; DE RANTER Jules; DE RORE Joel; DE VOGELAERE Fons; DEVOLDER Roland; DEWEERDT Paul; DYCKMANS Bruno; FOHAN ; FRANCIS Filip; FRANS & FRANK; FRIMOUT Cyr; GENTILS Frans; GILLES Ray; GOEZU André; GOYVAERTS Eddy; HACCURIA Maurice; HERCKENRATH Antoon; HEYENS Hugo; HILGERS CIaire; HUMBLET Theo; HUYBRECHTS Marie-Christine; JESPERS Floris; JOOSTENS Paul; JORIS Roland; LANDUYT Octave; MARGRITTE René; MALFAIT Hubert; MARA Pol; MARIJNISSEN Pol; MASEREEL Frans; MELS René; MELSEN Marc; MINNAERT Frans; MINNE Joris; NELLENS Roger; PALOTAY Nicolette; PEERE Piet; PRAET Marcel; RAMAH; RAVEEL Roger; SAELEMAEKERS André; SIMOENS Richard; SNAUWAERT Jet; SOMVILLE Roger; VANLESSEN Gido; VAN STRATEN Henri; VANDERLICK Armand; VAN DORPE Kristin; VAN GRIEKEN Jet; VAN HOEYDONCK Paul; VANPARIJS Willy; VAN RYSSEGEM Leon; VANTUERENHOUT Jef; VERDEGEM Jos; VERMEERSCH Rik; VEINE Peter; VION Jo; WITTEVRONGEL Roger; WOLVENS Victor Henri; WOUTERS Rik.

- Uitvoerig geïllustreerd in kleuren.

INHOUD:
Woord vooraf
Ten Geleide
Essay «Over de lijfelijkheid»
Catalogus
- Alfabetische lijst van de kunstenaars
- Bruikleengevers
- Historisch overzicht
- Buiten wedstrijd
- Wedstrijd schilderkunst
- Wedstrijd grafiek
Colofon.
 
TABLE OF CONTENTS:
Foreword
Envoy
Essay "On bodiliness»
Catalogue
- Alphabetic list of the artists
- Loans
- Historical Overview
- Works not in competition
- Competition for painting
- Competition for graphic art
Colophon.
 
SOMMAIRE:
Avant-propos
Envoi
Essai «Sur la corporéité»
Catalogue
- Liste alphabétique des artistes
- Prêteurs à usage
- Historique
- Hors concours
- Concours de peinture
- Concours de gravure
Colophon.
 
INHALTSVERZEICHNIS:
Vorwort
Zum Geleit
Essay «Über die Leiblichkeit»
Katalog
- Alphabetische Liste der Künstler
- Verleiher
- Historische Übersicht
- Außerhalb des Wettstreits
- Wettbewerb für Malerei
- Wettbewerb für Grafik
Kolophon.