Rubens doorgelicht. Meekijken over de schouder van een virtuoos

Nico VAN HOUT & Arnout BALIS
€18.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 2010
Place: Antwerpen
Publisher: Ludion - KMSK
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 168
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: Integraalband
Illustrated. 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen voert, met de steun van The Getty Foundation (Los Angeles), een grondig wetenschappelijk onderzoek naar de schilderijenuit zijn unieke Rubenscollectie. Naar aanleiding van de laatste stand van zaken in dit onder zoek pakt het KMSKA uit met een treffende synthese over Rubens' virtuoze schildertechniek. In het boek en de bijbehorende presentatie kijkt de kunstliefhebber mee over de schouder van de bekendste en grootste schilder van Antwerpen, het icoonvan het museum. De prachtig geïllustreerde publicatie onthult alle aspecten vanRubens' creatieve processen en boeiende artistieke persoonlijkheid. Zo worden de werken niet alleen in hun totaliteit afgebeeld, maar zoomen we in door middel van detailopnames, macro's, beelden van verfmonsters, infrarood- en röntgenfoto's. Geen moeite of techniek wordt gespaard om de schilderende hand van de meester weer te geven, in al zijn subtiliteit en bravoure. Het boek sluit op die manier perfect aan bij de doelstel lingen van het museum: het vrij technisch onderzoek naar Rubens' schilderijen zo transparant mogelijk weergeven, voor een groot publiek en met respect voor Rubens' weergaloze gebruik van kleur en vorm.
Maak een boeiende verkenningstocht langs Rubens' schildertechnieken ontdek of herontdek de krachtige wereld van de oude meester, gedetailleerder dan ooit.

- Inhoud:
 
Woord vooraf Paul Huvenne 7
Inleiding 8
Kleur bij Rubens 12
1 'Inventio' 16
Planmatig werken 16 - 'Teekeningen' 17
'Crabbelingen' 18 - 'Bozzetti' en 'modelli' 24
Modelstudies en 'tronies' 26
De Erepoort van de Munt 31 - 'Het schoreersel' 35
2 Drager, grondlaag en imprimatura 38
Paneel 38 - Doek 45
3 Pigmenten, kleurstoffen en bindmiddelen 52
Bindmiddelen 55 - Kwasten en penselen 58
4 Het schilderproces 60
Het overbrengen van het ontwerp 60 - Doodverf 62
Uitsparingen 65 - Inkarnaat 72 - Wijzigingen tijdens
het schilderen 73 - Het drogen 76 - Het optoetsen van
ouder werk 77
5 Verfbehandeling en penseelvoering 82
'Furia del pennello' 87 - Wassingen en impasto's 90
'Verdrijven' 96 - Krassen 99
6 Aanzetsels 102
De Heilige Familie met de papegaai 104
7 Het atelier van Rubens' 110
De grote projecten 110 - Altaarstukken en andere
kerkelijke werken 111 - Schilderijen voor geïnteresseerde
kopers 114 - Horizontale samenwerking 116
8 Verouderingsprocessen 118
Verkleuren en transparant worden van verflagen 118
Craquelé 121 - verwaarlozing en beschadiging 124
Eerdere behandelingen 126 - Aantasting van de
vernislaag 126

Catalogus
130
Christus aan het kruis ('De lanssteek') 132
De aanbidding door de koningen 134
Christus op het stro ('Michielsentriptiek') 136
De laatste communie van de heilige Franciscus
van Assisi 138
De opvoeding van Maria 140
Het ongeloof van Thomas (' Rockoxtri ptiek') 142
De Heilige Familie met de papegaai 144
De Heilige Drievuldigheid' 145
Voorzijde en Achterzijde van de Erepoort
van de Munt 146
jupiter en juno ('Het schoreersel') 149
De zegewagen van Kallo 150
jan Gaspard Gevartius 152
De doop van Christus 154
Venus Frigida 156
De verloren zoon 158
Minerva overwint de Onwetendheid 160
Een keukenmeid, een slager en een jongen
bij een tafel * 161
Tronende Madonna omringd door heiligen 162

Technische termen 164
Originele citaten 167
Beeldverantwoording 168