Pensioen - Het tankschip

Willem ELSSCHOT
€4.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1978
Place: Hasselt
Publisher: Heideland-Orbis
Edition: 6de druk thus
Language: Nederlands
Pages: 152
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC

- WILLEM ELSSCHOT (pseud . van Alfons De Ridder, Antwerpen 7.5.1882 - 31.5 .1960) ging (zoals hijzelf schreef) 'school op het Koninklijk Atheneum van Antwerpen waar ik Pol de Mont - gezegend zij zijn naam - als Professor in het Nederlands had. Toen ik plus minus zestien jaar was moest ik de school verlaten, hoofdzakelijk wegens baldadig gedrag. Ik werd toen loopjongen ... ' In 1901 ging hij opnieuw studeren, nu aan het Antwerpse Hoger Handelsinstituut, dat hij in 1904 na voleindigde studies verliet. In 1900 stichtte hij met Karel Van den Oever, Lode Baekelmans en Herman Teirlinck het literair tijd schrift 'Alvoorder', waarin hij zijn eerste gedichten publiceerde, die hij later met de mantel der vergetelheid zou bedekken. Tussen 1902 en 1910 schrijft hij de 'Verzen', die in 1933 door de redactie van 'Forum' zullen 'ontdekt' worden. In 1911 leest hij Jan Van Nijlen en Ary Delen zijn eerste roman voor, 'Villa des Roses'. Tussen 1923 en 1933 onthoudt hij zich van alle literaire activiteit. Maar aangemoedigd door Jan Greshoff en de redacteurs van 'Forum' wordt hij in 1933 terug actief. Dan schrijft hij het oeuvre dat hem tweemaal de Prijs der Vlaamse Provincies doet winnen. In 1948 wordt hem de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Proza verleend, in 1951 de Constantijn Huygensprijs en - twee dagen na zijn overlijden - wordt hem postuum de Vijfjaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire loopbaan toegekend. 'Deze zuiverste prozakunstenaar van zijn generatie' (Paul Hardij) bekleedt in onze letterkunde een enige plaats, op een eenzame hoogte. Allesbehalve op een ivoren toren! Want hij liet zich zo graag in met de eenvoudige man in de straat.

Pensioen (geschreven in 1937) is een bitsige karikatuur op de hebzucht van de aangehuwde familie.
In Het tankschip gaat de auteur in het verhaal van een belastingontduiking satirisch de samenleving met haar uitwassen te lijf.