Op reis in Vlaanderen. Menschen. Dieren. Steden. Dorpen. De Zee

Lode OPDEBEEK
€30.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1930
Place: Antwerpen
Publisher: L. Opdebeek
Edition: 2de uitgave
Language: NL
Pages: 144
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: Penteekeningen van Edmond Van Offel
Ft: 25x17 cm. 370 gr.

- Eén van Lode Opdebeek zijn bekendste werken.

- Deze reisimpressies werden niet uitgegeven met de bedoeling om Vlaanderen historisch, wetenschappelijk, folkloristisch of anderszins te beschrijven, want het waren min of meer gevoelsreizen die wij ondernamen. Bezoeken aan het front en aan de kust vanaf 't jaar twintig tot den onlangs verleden tijd. Uitstapjes tijdens de vacanties, vacantiekrabbels dus. Vluchtige indrukken, kameraadschappelijk gebabbel, vriendelijke anekdoten vormen er den grond van.
In 1918, onmiddellijk na den wapenstilstand, beschreef ik, breedvoerig, de gansche streek van 't Belgisch front. Ik hield er aan een gedeelte van de verwoeste streek nogmaals te bezoeken en hier te beschrijven. Sindsdien is Vlaanderen heropgebouwd, stoffelijk hersteld. Hoe het er kort na den oorlog uitzag schijnt men reeds « eeuwen » vergeten. Ter herinnering en uit piëteit, voer ik den lezer terug naar dien tijd, welke heden reeds zoo ver af schijnt, dat men hem schier niet meer indenken kan. Voor het situeeren van den toestand zal men, hier en daar, een jaartal bij het begin van een nieuw hoofdstuk vinden.

- Inhoudstafel:
Van Brussel naar De Panne ...
Van De Panne naar leper
Ieper
In 't land van Brugge ...
Lisseweghe's toren
Knocke
Een plezierreisje met muziek
Naar Audenaerde
Naar Kortrijk en verder
Het herstelde Ieper
Langs de wegen
Een beroerde nacht
Varkenskermis
Panem et Circenses
Terug aan Zee
Huistoe.