Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien

Wies MOENS
€4.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1941
Place: Brugge
Publisher: Wiek op
Edition: 2de druk
Language: Nederlands
Pages: 48
Condition: VG
Cover condition: VG
Binding: SC

- Aan den grondslag dezer publicatie ligt de tekst van een voordracht, door mij voor het eerst gehouden tijdens den Vliebergh-cursus te Leuven in 1937, en een tweede maal - in October 1938 - bij de opening van het elfde lesjaar der Antwerpsche volksuniversiteit "Herman van den Reeck".
Wat hier geboden wordt, is een hoofdzakelijk theoretische uiteenzetting betreffende de studie, het beschouwen onzer letterkunde in het licht van het volksch beginsel. De practische toepassing, voor zoover ik die in deze bladzijden ondernam, slaat op den tegenwoordigen tijd.