Nederland en België. Proeve tot beter waardeering

H. T. COLENBRANDER
€9.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1933
Place: Den Haag
Publisher: W. P. Van Stockum & Zoon
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 8+1184
Condition: Fair, slordige opengesneden en enkele onderlijningen
Cover condition: VG
Binding: SC

- Historische Serie No. 5.

- Het jaar waarin Willem van Oranje herdacht is en in Nederland een nieuwe regeering optreedt, schijnt aanleiding te bevatten, ons op de verhouding tot België opnieuw te bezinnen. Men moet het buurland zonder vooroordeel tegemoet treden. Tot eigenlijke taak heb ik mij gesteld, de scheiding, die niet in 1830 maar veel vroeger is ontstaan, in haar oorsprong te doen kennen; daarna komen de betrekkingen aan de orde, na de scheiding door onzen staat met het Zuiden onderhouden. Het populair historisch overzicht, tot een en ander vereischt, bedient zich bovenal van studiën van Pirenne, van Fruin en van mijzelven. Een slothoofdstuk herinnert aan de crisis, welke de Nederlandsch- Belgische verhouding sedert 1919 ondergaat, en die beëindigd moet worden. Ik betreed daar een terrein waarop miskenning en wantrouwen ruime plaats innemen. Er is kracht toe noodig, die terug te dringen. In ééns gelukt dit niet; daarom spreekt de ondertitel van eene proeve. Hoe welkom zal mij zijn dat zij spoedig vergeten raakt, doordat zij door beters is vervangen. Voor thans neme men met een eerlijken wil genoegen. H. T. COLENBRANDER, Leiden, Mei 1933.