Manten en Kalle, de Jacquemarts, de uurautomaten

Frans VAN IMMERSEEL
€45.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: MCMLXIII (1963)
Place: Antwerpen
Publisher: Studio Ros Beiaard
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 288+16
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC
Illustrated: Pentekeningen en grafische verzorging door Frans VAN IMMERSEEL + 41 foto's.

- INHOUD:
Tot begeleiding, door Prof. Paul de Keyser
Een woord vooraf
I. Van vierduizendjarige automaten tot op heden
II. Wateruurwerken, zonnewijzers, zandlopers, wierookstaven en kaarsen
III. De Jacquemarts in het algemeen
Italië
De «Jacks» in Engeland
Frankrijk en haar Jacquemarts
De uurkloppers in Duitsland 
De djakemars in Zwitserland 
Tsjechoslovakije, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Rusland
Spanje en Amerika
Nederland
IV. Onze Uurkloppers
Manten van Kortrijk
Meester Jan van Leuven
Jean, de Nivelles, Jan d'Nivelles of Djan -Djan
Brusselse uurslagers
De Zot en de Zottin van Diksmuide 
Pietje de Dood van Strijtem 
Lode Zimmer te Lier 
Kamiel Festraets te St. Truiden
Edgard Heirman te St. Niklaas
V. Automaten als speelgoed voor kinderen tot 70 jaar
VI. De mekanieke windwijzers
VII. De Historiek van Manten en Kalle
Hoe geraakte Manten uit de Kortrijkse Halletoren ?
De krijgers van Dijon kregen een «geschenk» voor hun stad
Hoe zag er Manten uit ?
Manten kreeg een opvolger
Van waar de naam Manten ?
Manten kreeg zijn vrouw Mantine
Van waar de naam Kalle?
VIII. Manten met zijn Kalle komen weer op d' Halle
De reuzenfamilie Manten en Kalle
Pennetwisten rond Manten en Kalle
IX. Van Manten tot Jacquemart
Manten als oorlogsbuit te Dijon
Manten in stukken en brokken
Een Vlaams uurwerkmaker leidt de herstellingen
De Hollandse bewaker in staking
Van waar de naam Jacquemart ? 
Waarom de naam Jacqueline ?
De ooievaar vliegt klepperend over Dijon
De hamerslager als drukkersmotief
X. Definitieve doorbraak
De opdracht
Victor Cassiman, de edelsmid
François Sergeys en zoon, de klokkegieters
De uurwerkmaker
Het Manten- en Kallekomitee 
Dijon werkte volledig mede
Manten en Kalle als eregast in Grand Bazar
Perskonferentie
Manten en Kalle ingeschreven in de bevolkingsregisters
Na zes eeuwen afwezigheid Manten voor altijd thuis!
Rede van Burgemeester dhr Lambrecht, Kan. Kir, dhr F. Saunier
Manten- en Kallestoet en Restitutiespel 
De Restitutie
XI. Manten en Kalle van technische hulp verlaten
Manten en Kalle voor het gerecht
Manten en Kalle, nieuwe en frisse inspiratiebron
Merkwaardige tentoonstelling in de Krypte 
Koninklijke toeschouwers 
Manten en Kalle temidden chargerende rijkswachters en brandspuiten 
Dankwoord
Geraadpleegde werken
Register der Plaatsnamen
Register op de inhoud
Inhoud
Fotogedeelte.