Man in motion - Eva De Vlam [°1969]

Man in motion (11/2017) is een van de 27 werken op de solotentoonstelling Desolatum in de Panoramazaal van de Karel de Grote Hogeschool campus Zuid van 7 oktober tot 13 december 2022.
€450.00

Tom Liekens die door het beeldhouwersatelier loopt.

Olie op doek. Gesigneerd rechtsonder 'EVA'.
70 x 80 cm - kader 75 x 85 cm.

Oil on canvas. Signed lower right 'EVA'.
70 x 80 cm - frame 75 x 85 cm.

Huile sur toile. Signé en bas à droite 'EVA'.
70 x 80 cm - cadre 75 x 85 cm.