Langs roode Wegen

VERHAEGHEN Th.
€15.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1928
Place: Mechelen
Publisher: S. Franciscus Drukkerij
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 126
Condition: FAIR
Cover condition: FAIR
Binding:SC

Met medewerking van P. Filip-Neri ONCLINX. Het leven en de dood van pater Victorinus Delbrouck in China. INHOUD: Ter inleiding. I. — Een Vurige Ziel: Eerste jaren. Kloosterling en Priester. Leeraar aan het College te Lokeren. «Quam speciosi pedes evangelizantium pacem» Van Antwerpen naar Marseille. Aan boord van de «Salazie». Een onaangename kennismaking. Roode Zee en Indische Oceaan. China! In een Chineesch pak gestoken. Aankomst te I-tsjang. Een nieuw leven. Doodenvereering. Tot pastoor benoemd. Op reis naar zijn «pastorie». Een kijkje in de residentie van Hoa-tsjia-kow. Dagorde van een missionaris en wat hij zoo al eet. De Kindsheid van Hoa-tsjia-kow. Geen blijvende woonstee. Een begrafenis in China. lets voor de vrouwen. II. — De laatste Dagen van een Martelaar: Beschrijving der landstreek. Begin van de vervolging. De vrome missionaris. Oproer. Van het gevaar verwittigd. Vlucht van den missionaris. Een eerste slachtoffer. Schrikkelijke angst. Laatste brief aan zijn moeder. Laatste brief aan Mgr Christiaens. In een grot verborgen. Nieuwe vlucht. Ontdekt en gevangen. Wreed mishandeld. Naar Se-k`eou-tsjan. Afschuwelijke moorderij. Nieuwe pijnigingen. Laatste voorbereidselen tot den strijd. De zegepraal. Na den dood. Slotwoord. Uit de reeks Films uit verre landen: nr.4. Omslag en tekeningen door FR. B.F. ofm. Verder geïllustreerd met foto`s