Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis

Ludo SIMONS
Free shipping
€49.00

Year: 2013
Place: Tielt
Publisher: Lannoo
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 640
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: HC
Illustrated: Uitvoerig geïllustreerd in z/w en kleur.

- Met een korte opdracht en gesigneerd auteur.

- INHOUD:
Woord vooraf
Proloog
1. DE ERFENIS VAN DE ACHTTIENDE EEUW (1780-1830)
Gent
Antwerpen
Brugge
Turnhout
Mechelen
Sint-Truiden
Aalst en Brussel
Jan Frans Willems, 'vader van de Vlaamse Beweging'
2. DE VLAAMSE 'WEDERGEBOORTE' ( 1830- 1890)
Antwerpen
Gent, met een uitstapje naar Eeklo
Leuven
Lier
Brussel
West-Vlaanderen
Kortrijk
Brugge
Roeselare, met een uitstapje naar Wetteren
Limburg
En elders in Vlaanderen?
Oudenaarde: de Bevernaeges
Dendermonde (en daarbuiten): de Ducaju's
Turnhout (bis): Brepols' onechte kinderen
3. DE 'NADRUK' EN DE LECTUURVOORZIENING IN DE NEGENTIENDE EEUW
De nadruk
De lectuurvoorziening
Vóór 1830
Van 1830 tot 1865
Van 1865 tot 1921
4. DE JAREN NEGENTIG
De Nederlandsche Boekhandel
Buschmann, Henry van de Velde en Van Nu en Straks
Julius de Praetere
Victor de Lille en de Duimpjesuitgave
Tussentijdse balans
5. VAN DE EEUWWISSELING TOT DE EERSTE WERELDOORLOG
Het gebrek aan kwaliteitsboekhandels
Een casus: de boekhandel te Antwerpen
Leo J. Kryn, een Antwerpenaar in Brussel
Hippoliet Meert, een Aalstenaar in Gent
Victor Resseler & Edward Joris, twee sinjoren in Antwerpen
Daensisten in het Aalsterse en te Brugge
Van de Noordzee tot de Maas
Van West-Vlaanderen tot Leuven, via Leiden
Oost-Vlaanderen
Antwerpen en Brabant
Limburg
6. 1914-19 18: UITGEVEN IN ONBEZET BELGIË
7. DE OPBLOEI VAN DE VLAAMSE UITGEVERIJ: 1918-1940
Lannoo
Standaard Boekhandel
De Sikkel
Manteau
De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans
Desclée De Brouwer
Flaminganten
Antwerpen
Mechelen
Turnhout
Brussel
Brugge
Kortrijk
Diest
Katholieken
Socialisten
Pacifisten
Estheten
8. 1940-1944: UITGEVEN IN BEZET BELGIË
9. VAN 1945 TOT 2000
Repressiejaren
Heideland
D.A.P.-Reinaert Uitgaven
Literatuur en lectuur
Triviaalliteratuur
Import uit Nederland (en Zuid-Afrika)
Jeugd- en kinderboek, stripalbums voor jong en oud
Kunst en cultuur
Maatschappelijk engagement
Bibliofilie
Onderwijs, religie en wetenschap
Onderwijs, van het abc tot de zevensprong
Religie
Hoger onderwijs, wetenschap en professionele
informatie
Concerns
10. ONTWIKKELINGEN SINDS 2000
Epiloog
Bibliografie
Register.