De Aloude Heerlijkheid Wommelgem

Auteurs Verschillende
Old price: €25.00
€19.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1989
Place: Wommelgem
Publisher: Wommelgemse Heemkundige Kring De Kaeck
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 396
Condition: G
Cover condition: FAIR = Stofwikkel wat kort.
Binding: HC

Bijdrage tot de geschiedenis van Wommelgem.

Inhoud: Ter verantwoording. Lijst der voornaamste afkortingen. I. Oudste geschiedenis: Al. Sledsens. De naam Wommelgem, zijn oorsprong en ontwikkeling: Roelandts. Oemelegoem: Al. Sledsens. De grenzen en oppervlakte van Wommelgem: Jos Smits. II. Abdijen en boerderijen: Bezittingen van de Sint-Michielsabdij: K. Mortelmans. Hof van Sompeke of Withof: Al. Sledsens. Het Cijnsboek van het hof van Sompeke: Fr. Goris. De familie Boot: J. Goolenaerts. De Schrans- en andere hoeven: Al. Sledsens. III. Schandpaal: Al. Sledsens. De everkoppen uit het Wommelgemse wapen: J. Goolenaerts. IV. Kastelen: De verdwenen burcht Immerseel: Al. Sledsens . Domein en kasteel Selsaten: Al. Sledsens . Vrijheden van Selsaten: Ed. Peeters . Het jachtrecht op het hof Selsaten: Ed. Peeters. Domein en kasteel Hulgenrode :A. Sledsens. Blazoenen van Hulgenrode: J. Goolenaerts. Het verdwenen kasteel Ternessen: Al. Sledsens . Boswachters op `Ternessen` Blazoenen van `Ternessen`: J. Goolenaerts . Hofke Moons :AI. Sledsens. V. Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen: De Antwerpse riviernaam Schijn: J. Van Loon . Schijn: M. Gysseling . Herentalsevaart: AJ. Sledsens. VI. Onlusten: Wommelgem in woelige tijden: AI. Sledsens . Chronijke van Wommelgem 1542-1665: Jos Smits . Plundering van een dorp, een historisch schilderij van Sébastian Vrancx: V.E. Wauters. VII. Dorpsbestuur: AI. Sledsens. Schouten, Burgemeesters, Schepenen, Eed van Schepenen van Wommelgem (i7de eeuw), Gemeentesekretarissen, Gemeenteontvangers, Notarissen. De Schepenen van Wommelgem, Biografische gegevens van de Wommelgemse Schepenen begin 17de eeuw: Jos Smits. VIII. Sociaal-ekonomische struktuur: J. Van Haesbroeck. IX. Kerkelijk Wommelgem: Al. Sledsens. De geboorte van een kerk - De kerkelijke organisatie - De pastoors of curati - De kerk van Wommelgem vôôr 1431 - Pastoors parochie HH. Petrus en Paulus - Onderpastoors - Kosters - Kapelanieën en beneficiën - Parochie O.L. Vrouw Boodschap. De klokken van Wommelgem: G. Van den Bergh. Sint-Janskapel: Al. Sledsens. De verdwenen Roosekapel: Al. Sledsens. Roosehof - Hof Kandonkiaar: Al. Sledsens. X. Gemeentelijkonderwijs: AI. Sledsens. XI. Openbaar vervoer; Eric Keutgens. XII. Gildeleven: De Schutters - de Sint-Sebastiaansgilde - de Kon. Hand-boogmaatschappij Sint Hubertus - De Sint Ambrosiusgilde: Dr. E. Van Autenboer. XIII. Windmolens: Al. Sledsens. XIV. Fort II: AL Sledsens. Evenementen in Wommelgem . Lijst voorintekenaars . Inhoud.

Geïllustreerd.