Newsletter

Voetbal van hier en overal

John LANGENUS
€24,00

Year: 1943
Place: Gent
Publisher: Snoeck Ducaju en zoon
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 238
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Series: -
Illustrated: Met penteekeningen van René DE PAUW.

- Bladwijzer:
Ter lnleiding.
I. Van Vader Adam tot de-eerste spelregels. 
II. De ontwikkeling tot wereldsport.
III. Olympisch voetbal 1920 Antwerpen. De triomf der Belgen.
IV. Het olympisch voetbaltornooi 1924 te Parijs. Uruguay's voetbal wordt ontdekt.
V. De olympische voetbalwedstriiden te Amsterdam 1928. De nederlaag van Europa. 
VI. het eerste wereldkampioenschap te Montevideo 1930. Amerika tegen Amerika. 
VII. Het tweede wereldkampioenschap 1934 in Italië. Een Midden-Europeesche aangelegenheid. 
VIII. Olympisch voetbal herleeft in 1936 te Berlijn. Beroepsvoelbal schaadt het amateurisme niet.
IX. Het derde wereldkampioenschap 1938 in Frankrijk. Italië voor de derde maal. 
X. Ander internationaal voelbal. En - tot besluit - een beetje taktiek.