Newsletter

Taras boeljba

N. GOGOLJ
€19,00

Year: 1948
Place: Amsterdam - Antwerpen
Publisher: Contact
Printer: Knuttel & Co
Edition: 1st thus
Language: Nederlands
Pages: XVI+188
Condition: VG
Cover condition: G, met stofwikkel
Binding: HC
Illustrated: verlucht met houtgravures van Nico BULDER.

- Vertaald door J.D.W. Steenhuisen, ingeleid door Theun de Vries.

- Uit de reeks De Onsterfelijken. Meesterwerken uit de wereldliteratuur.

Met Gogolj (1809-1852), de eerste Russische auteur die uitblonk in de uitbeelding van het Russische leven, opende de lange reeks van schrijvers, waarin groten als Dostojewski en Tolstoï schitteren. In zijn roman Taras Boeljha, een episch werk, waarmee hij zich aan het hoofd stelt van de realistische letterkundigen, schildert Gogolj op aangrijpende wijze het ruwe Kozakkenleven in de onafzienbare steppen - een leven van strijd en ontberingen, van avonturen en wilde uitgelatenheid , van wraakoefeningen en wreedheden. Het is een hard boek, waarin de Kozakken ten voeten uit, met al hun onverzettelijkheid - afschrikwekkend èn innemend -, vóór ons staan; waarin zij als een ontembare bergstroom aan de lezer voorbijdaveren, hem achterlatend in een warrelende stofwolk, in zijn oren het wegstervend geroffel van paardenhoeven. De bekoring van het natuurleven en de zachte moederfiguur geven enkele mildere accent en aan dit relaas van barbaarse felheid , waarin Taras en zijn beide zoons Ostap en Andrij de hoofdpersonen vormen en waarvan een der hoogtepunten het moment is, waarop Taras zijn zoon Andrij doodt, omdat deze, bezweken voor de bekoorlijkheden van een Poolse schone, verraad pleeg de aan zijn Kozakkeneer door over te lopen naar de vijand .