Newsletter

Sint Michaels Almanac 1933

Diverse auteurs
€19,00

Year: 1933
Place: Heide-Calmpthout
Publisher: Missiewerk missiehuis Maria Middelares Aller Genaden
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 112
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Series: -
Illustrated: Omslag en ontwerp en tekeningen door Joub Rotciv. Verder illustraties van Lou Manche, Jan Wiegman en Fred BOGAERTS.

- Inhoud:
Almanac.
Het nieuwe missiehuis: Maria, Middelares aller Genaden te Heide-Calmpthout.
Met zwaard en bedelzak.
De Vlaamsche Hemelganger door Jan Verheijen.
Een Missiefilmpje door P. Nic. Bot s.v.d., Floresmissie.
Lof in Djopoe door P. Jan Tol, Floresmissie.
De verloofden der catcomben door B. Arens S.J.
Moeder door A.J. De Vries.
De gerookte Levi. Een vroolijk verhaal uit den tijd der cholera epidemie te St. Petersburg.
De rozenkrans.
Gaat over geheele wereld.
In den dood gejaagd. Het lot van priesters in Sovjet-Rusland. De anti-christ triomfeert door Wolfgang Kardetzky.
Diamant. Diamantvelden van Kimberly in Zuid-Afrika.
De schoonzoon.
De grootste schipbreuk der historie.
De Doornenkroon door Georg Eschenbach.
Missie-vrienden door Arn. Verstraelen.
Sinte Gudula.
Van St. Isidoor.
Tweeerlei jeugd door A.J. De Vries.
Alle kinderen mee naar sprookjesland.
De ontvreden Giraffe door Annie Janssen.
Jantje bij de Kannibalen door Annie Janssen. Plaatjes van Lou Manche.
Van een Heiligen reus door A.J.
't Stralenkind en de Zonnebloem door A.J.
Filmuurtje voor de jeugd. Voorstelling met schaduwbeelden.
Het geheimzinnig verbond tusschen de arme boer en de roode duivel door Annie Janssen. Plaatje van Lou Manche.
Rebus voor het jaar.