Newsletter

P.-J. De Nef. 1774-1844

SCHOETERS S.J. K.[arel]
€10,00

Year: 1948
Place: Leuven
Publisher: Davidsfonds
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 288
Condition: VG
Cover condition: NO DJ
Binding: HC

- Een Katholiek-van-de-daad, een groot vaderlander, een weldoener van Amerika.

- INHOUD:
Kempisch bloed: (Viersel, Gierle, Turnhout). De wind in de zeilen. Amerika roept. Aan het werk. Gods avonturiers. Vlaamse voortrekkers in Amerika. De strijd om het bestaan. Nieuwe leraars. Op het Missouri-front. Missie-actie in besloten kring. Tegen het Philosofisch College. Voor vrijheid van onderwijs! De revolutie en wat er uit volgde. Nederlanders bij Nederlanders in de USA. Hand in hand met De Smet. Een vrij college. De laatste jaren. Besluit en bronnen. Karel Schoeters: Geboren: Turnhout, 18-11-1898