Newsletter

Over René Gysen

Gust GILS red. KOMMA
€17,00

Year: 1970
Place: 's Gravenhage - Rotterdam
Publisher: Nijgh & Van Ditmar
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 162
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: SC

Na het plotselinge overlijden van René Gysen besloot de Redactie van KOMMA een boek samen te stellen over deze schrijver en zijn werk. Enkele vrienden werden aangezocht hieraan mee te werken ; Gust Gils trad op als redacteur. Van de documenten is vooral de briefwisseling tussen René Gysen en Weverbergh van belang. Bovendien werd de handschriftontleding door Harry Konings opgenomen, alsmede enkele schoolopstellen, gevonden in de nalatenschap.

Inhoud:
Gust Gils:
Ten geleide.

Willy Roggeman:
Twee gedichten.
Van artistiek concreturn naar wetenschappelijke hypothese.
'Ja, ja, iets zo eenvoudigs als dwarrelen van bladeren in de herfst'.

Paul de Wispelaere:
René Gysen of het gevecht met de realiteit.

Pierre H. Dubois:
René Gysen als essayist.

Gust Gils:
Al het goud van uw Sahara: René Gysen en de poëzie.

René Gysen, Harry Konings e.a.: Dokumenten.

Drs Hilda van Assche: Bibliografie.

Toegevoegd: op komma-briefpapier, aan heer De Backer, brief van Paul de Wispelaere.