Newsletter

Max Sas mobiliseert. Een verhaal voor vroolijke en sportieve jongens

Leo VAN BEECK
€9,00

Year: 1944
Place: Turnhout
Publisher: Henri Proost & C°
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 200
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC
Series: Max Sas
Illustrated: Omslag en prenten door Georges VAN RAEMDONCK.

- Dit boek sluit aan bij het eerste werk van den schrijver: Max Sas beleeft avonturen, doch kan ook best afzonderlijk gelezen en genoten worden.