Newsletter

Het land van de dwazen

Karel VAN ISACKER
€99,00

Year: 1970
Place: Antwerpen
Publisher: De Nederlandsche Boekhandel
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 40
Condition: Vg
Cover condition: G
Binding: SC

- Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap…
Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft…
Dit land van de dwazen heeft de historicus Karel van Isacker ontleed in een essay dat niet bedoeld is als een bittere, negatieve kritiek, maar zich richt tot de mensen van goede wil, die de dwaasheid nog kunnen zien en durven geloven dat het mogelijk is anders te leven.

- Zeldzame 1ste druk van dit boekje, geschreven door een wijze man.