Newsletter

Het formalisme bij openbare verkoopingen onder het oude regiem

DE RIDDER F.
€5,75

Year: 1920
Place: Antwerpen
Publisher: Uitgeversmaatschappij Kiliaan
Edition: 1st
Language: Dutch
Pages: 48
Condition: G
Cover condition: G
Binding:SC

Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Nr 9, jg 17, 1920