Newsletter

De komst van Joachim Stiller. 1ste druk

Hubert LAMPO
€59,00

Year: [1960]
Place: 's-Gravenhage
Publisher: A.A.M. Stols - J.-P. Barth
Printer: Boosten & Stols, Maastricht
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 236
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC
Illustrated: Ontwerp stofomslag: Th. De Haan.

- Flaptekst:
De boeken van de Vlaamse romancier Hubert Lampo (Antwerpen 1920) die tot dusverre in ons fonds verschenen, vallen o.m. op door hun grote verscheidenheid, zowel wat de onderwerpen als wat de behandeling ervan betreft. Doch steeds weer worden we getroffen door een onmiskenbare eenheid van toon, die de persoonlijkheid van de auteur verraadt.
Ook in 'De Komst van Joachim Stiller' stelt Lampo een voor hem nieuw thema aan de orde: het menselijk heimwee naar een bovenzinnelijke achtergrond in het bestaan.
Het realisme in de nauwgezette beschrijving van het leven van de journalist en schrijver Frederik Groenevelt doorbreekt Lampo op boeiend-suggestieve wijze met de weergave van 'irreële' flitsen waarmee aanvankelijk noch de hoofdpersonen van de roman noch de lezers raad zullen weten, doch die in sterke mate de toenemende spanning en het raadselachtig klimaat van het verhaal in de hand werken.
De betekenis en zin van 'vreemde gebeurtenissen' wordt door Frederik Groenevelt en Simone Marijnissen niet volledig achterhaald, doch zij - en met hen de lezers - komen tot het besef dat zij uitverkoren waren om een niet te doorgronden boodschap te ontvangen aan de vooravond van een cosmische catastrofe die door de komst van Joachim Stiller, de grote onbekende, ter elfder ure wordt afgewend . . .
Ongetwijfeld zal deze aparte, hier en daar satiristische roman van Hubert Lampo op volstrekt uitee
nlopende beoordelingen worden onthaald. Dit boek staat volkomen buiten de overwegend realistische en niet alleen Vlaamse traditie, die het 'religieuze' element doorgaans slechts recht laat wedervaren in zoverre het gebonden wordt geacht aan de thematiek van goed en kwaad in het licht van de Godsgedachte. In 'De Komst van Joachim Stiller' ondergaan de personages daarentegen rechtstreeks de huivering van een slechts mettertiid herkende, of veeleer vermoede transcendente aanwezigheid, wat dit boek een atmosfeer van mysterie verleent, enigermate met het in onze taal weinig beoefende magisch-realisme verwant.

- Colofon: 
Hubert Lampo/De komst van Joachim Stiller werd gezet uit de letter Romulus, en gedrukt op de persen van de firma Boosten & Stols te Maastricht.
Ontwerp stofomslag: Th. De Haan, te ‘s Gravenhage.
Het bindwerk werd verzorgd door G.W.C. Paardekooper, N.V., te Amsterdam.

De komst van Joachim Stiller verscheen voor het eerst in 1960, en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grote klassiekers van de Nederlandse literatuur. Het is de indrukwekkende en raadselachtige geschiedenis van journalist Freek Groenevelt en zijn geliefde Simone Marijnissen, die voorspellende boodschappen ontvangen van Stiller, de mysterieuze hoofdpersoon. Zijn zij het slachtoffer van een practical joke? Van een geestelijk gestoorde? (Bron: onlinebibliotheek)

Een inmiddels zeldzame eerste druk in (zeer) goede conditie.