Newsletter

De Gulden Passer. Driemaandelijks bulletin van de Vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Nieuwe reeks - 20e jrg nrs 3 en 4.

VARIOUS /
€18,00

Year: 1942
Place: Antwerpen
Publisher: De Nederlandsche Boekhandel
Edition: 1st
Language: Dutch and French
Pages: 177-337
Condition: VG
Cover condition: G
Binding:SC

INHOUD: Dr. Franz Schauwers : De Incunabeltijd. I. Historisch Overzicht Prosper Verheyden : De Boerendans op Vlaamsche Boekbanden Dom Eligius Dekker 0. S. B. : De Bibliotheek van St. Rikiers in de Middeleeuwen (VIIe-XIIe Eeuw) ... ... ... Dr. Gilb. Degroofe : Vanden Drie Blinde Danssen ... ... ... ... Varia : Over het Uithangteeken van `n Antwerpschen Drukker (]. Gessler) ... ... ... ... ... ... ... Een onbekend Middeleeuwsch Bewaarmiddel voor Archief en Bibliotheek (J. Gessler) ... ... Boek en Prent : I. Ledeganck, De drie Zuster-steden (H. P. Bouchery) ... II. Philippen 6 van den Wijngaert, Jan-Frans Cantré (H. P. Bouchery) ... ... ... III. Bouchery 6 van den Wijngaert, P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis (Jan L. Broeckx) ... ... ... ... Een Italiaansch Standaardwerk : De Enciclopedia del Libro (Dr. C. Debaive) ... ... ... ... Druk en Uitgave te Brussel in de XVIe eeuw (Dr. P. Schauwers) ... ... ... ... ... ... Plantiniana (H. P. Bouchery) ... ... ... ... ... De « Roode Leeuw » der Verdussen`s (H. P. Bou-chery) ... ... ... ... ... ... ... ... ... Een nieuwe Rubriek : Libri Pretiosi (J. Gessler) ... ... ... ... Bibliographische Kroniek ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vereeniging der Antiverpsche Bibliophielen. Verslag over de Werkzaamheden der Vereeniging gedurende de Jaren 1941 en 1942 ... ... ... ... ... ... ... Boekbesprekingen.